Afsluiting parkeerplaatsen Sportpark Strijthagen inclusief de JOP

20 mei 2020 - 20:12
ActueelAlgemeenCoronavirus

Vanaf woensdag 20 mei 20.00 uur zijn de parkeerplaatsen bij Sportpark Strijthagen inclusief de jeugdontmoetingsplek (JOP) afgesloten. Het afgesloten gebied is alleen nog toegankelijk voor personen die verbonden zijn met Sportpark Strijthagen en BSO Eigenwijs. Deze personen mogen het gebied kortdurend doorkruisen op weg naar de nabijgelegen sportvelden om daar buiten te sporten en te bewegen.

Dit aanwijzingbesluit is inmiddels officieel ingetrokken. 

Aanwijzingsbesluit Sportpark Strijthagen || 20-05-20 (vervallen)

De reden voor de afsluiting is dat er op de parkeerplaatsen veelvuldig samenkomsten plaatsvinden waarbij de anderhalve meter afstand tot elkaar niet in acht wordt genomen. En er dus geen veilige afstand tot elkaar wordt gehouden. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de bevolking is daarom deze aanvullende maatregel getroffen. Bij de toegangswegen naar het park worden afzethekken en borden geplaatst. Bij het sportpark wordt gecontroleerd en gehandhaafd. Bij overtreding wordt een boete van 390 euro opgelegd. Dit is op basis van de afspraken met de veiligheidsregio.

Noodverordening
Sinds woensdag 13 mei is de noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg van kracht. In deze noodverordening zijn de gewijzigde maatregelen over de bestrijding van het coronavirus verwerkt die het kabinet op 11 mei heeft laten ingaan. De noodverordening geldt voor de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Op basis van deze noodverordening heeft, op verzoek van burgemeester Raymond Vlecken, de voorzitter van de VRZL mw. J.M. Penn-te Strake, het aanwijzingsbesluit voor de sluiting van de parkeerplaatsen bij Park Strijthagen getekend.

 

U leest hier het aanwijzingsbesluit.


  • Deel deze pagina: