Bredere kijk naar mogelijke opvanglocaties vluchtelingen in Limburg

04 april 2022 - 21:00
ActueelOekraïne

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen zoeken Limburgse gemeenten vooral naar noodopvanglocaties voor de langere termijn. Geen eenvoudige opgave, zo is ook in het landelijke beeld terug te zien. De gemeenten zijn daarom in gesprek met alle partijen die daarbij kunnen helpen. Gelet op de tekorten op de woningmarkt kijken de gemeenten breder naar oplossingen om de vluchtelingenstroom op te vangen.

De Limburgse veiligheidsregio’s hebben een opdracht om samen met de gemeenten in totaal 4.000 opvangplekken te realiseren (2.000 per veiligheidsregio). In Limburg hebben op dit moment meer dan 1.500 Oekraïense vluchtelingen via de gemeenten een plek gevonden waar ze veilig tot rust kunnen komen. Maar niet alleen Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak, ook urgente en regulier woningzoekenden, asielzoekers en statushouders en buitenlandse seizoenarbeiders hebben woonruimte nodig. Om extra druk op de reguliere huisvesting te voorkomen verkennen gemeenten in samenwerking met andere partijen nieuwe mogelijkheden voor opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen.

Opvanglocaties

Voor de kortstondige opvang van vluchtelingen gebruiken de veiligheidsregio’s nu ‘doorstroomlocaties’. Dat zijn locaties waar vluchtelingen enkele nachten kunnen verblijven. In Limburg zijn vier van dergelijke doorstroomlocaties, namelijk in Horst aan de Maas, Bergen, Maastricht en Geleen. Als het kan proberen gemeenten vluchtelingen meteen naar een noodopvanglocatie te brengen waar ze langer kunnen blijven. Denk aan leegstaande verzorgingstehuizen, vakantiewoningen of hotels. Daarnaast is en wordt er flink doorgewerkt om kantoren en leegstaande panden geschikt te maken als noodopvanglocatie voor langere termijn. Maar daarmee voldoet Limburg nog niet aan het gevraagde aantal opvanglocaties. En de verwachting is dat er meer vluchtelingen komen. Daarom kijken de gemeenten nu breder naar oplossingen om de vluchtelingenstroom op te vangen. Zo verkennen ze de mogelijkheden voor bijvoorbeeld het plaatsen van tijdelijke huisvestingunits. Ook wordt het rijksgebouw Overmaze in Maastricht geschikt gemaakt als noodopvanglocatie voor de langere termijn.

Oproep aan inwoners die onderdak bieden

Er zijn inwoners die vluchtelingen onderdak bieden. Dat is hartverwarmend. Belangrijk is wel dat de vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. Ze komen dan in aanmerking voor leefgeld, gezondheidszorg, onderwijs en andere voorzieningen. Zo kunnen ze ook meedoen in onze provincie. De gemeenten roepen deze inwoners daarom op om samen met de vluchtelingen een afspraak te maken bij de gemeente.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl, www.vrln of op de website uw gemeente.


  • Deel deze pagina: