Coronavirus - Dringend verzoek om medewerking

22 maart 2020 - 14:15
Coronavirus

Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg Noord vragen dringend uw medewerking om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

en-flag.png  For English, see below

België heeft op 18 maart 2020 strenge controles aan de grensovergangen ingevoerd op niet-essentiële verplaatsingen. De grens oversteken door Nederlanders naar België voor bijvoorbeeld tanken, boodschappen doen, wandelen, fietsen of vakantie wordt door de Belgische overheid vooralsnog niet meer toegestaan.

Alleen mensen die over een werkgeversverklaring beschikken, mogen de grens nog oversteken.

Ook de Duitse overheid raadt niet-essentieel grensverkeer af. Ook hiervoor vragen wij uw medewerking.

Elke besmetting is er één te veel. Houd 1,5 meter afstand en neem de hygiënemaatregelen in acht.

Bedankt voor uw medewerking. Blijf gezond! 

Security Region Zuid-Limburg and Security Region Limburg Noord urgently request your cooperation to help prevent the spread of the coronavirus.

On 18 March 2020, Belgium introduced stringent checks at its border crossings on non-essential movements. The Belgian government no longer permits people living in the Netherlands to cross the border to Belgium to buy fuel or for shopping, walking, cycling or going on holiday.

Only people who have an employer’s statement are still allowed to cross the border.

The German government also advises against non-essential border crossings. Please cooperate in this case too.

Every infection is one too many. Keep a distance of 1.5 metres from other people and comply with the hygiene measures.

Thank you for your cooperation. Stay healthy! 


  • Deel deze pagina: