Digitaal publieksjaarbericht 2020 online

12 maart 2021 - 11:32
ActueelAlgemeen

Het digitale publieksjaarbericht 2020 van Veiligheidsregio Zuid-Limburg staat online. Met dit verslag informeren we je in vogelvlucht over de belangrijkste cijfers en werkzaamheden van onze organisatie in het afgelopen jaar. Een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Zorgen voor veiligheid was in 2020 meer samen dan ooit. 

Het coronavirus drukte een stempel op ieders dagelijks levenen had daarmee ook grote gevolgen voor onze manier van werken. We zijn trots op de wijze waarop we, vanuit onze taak binnen crisisbeheersing en rampenbestrijding, een regierol hebben vervuld bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie. Gedurende deze periode werd vanuit onze veiligheidsregio de crisiscommunicatie verzorgd, faciliteerden we de 16 gemeenten in Zuid-Limburg op diverse vlakken en werd voor de zorg een dashboard met belangrijke cijfers ontwikkeld.

Maar ook het ‘reguliere’ werk ging onverminderd door. In juli 2020 stuurden we ongeveer 5000 huishoudens rondom Chemelot een uitnodiging om deel te nemen aan een RIVM-onderzoek naar hun veiligheidsbeleving. Daarnaast werden er nieuwe versies van onder andere het Rampbestrijdingsplan NATO Basis Geilenkirchen en het Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas vastgesteld. Aan het eind van het jaar werd bovendien een nieuw commandovoertuig opgeleverd, dat kan worden ingezet bij grotere en complexe incidenten.

En ook op het gebied van brandweerzorg zaten we natuurlijk niet stil. De brandweer bleef gewoon uitrukken. De revitalisatie van het opleidings- en oefencentrum in Margraten werd afgerond en er werd een nieuwe hybride werkvorm geïmplementeerd. In het kader van Brandveilig Leven doneerde de veiligheidsregio 250 rookmelders aan Voedselbank Limburg Zuid en in samenwerking met Sitech Services kregen we de beschikking over een droneteam.

We wensen je veel lees- en kijkplezier met deze terugblik op 2020.


  • Deel deze pagina: