Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

12 maart 2020 - 15:51
Coronavirus

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. Op deze pagina vind je de nieuwe maatregelen.

en-flag.png  For English, see below

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. 
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges. 
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. 

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

Preventing the further spread of coronavirus

From Thursday 12 March 2020 new measures apply to counter the spread of the coronavirus. These are the measures:

 • For everyone in the Netherlands: stay at home if you have symptoms of a head cold, coughing, a sore throat or fever. Avoid social contact. Only phone your GP if your symptoms worsen.
 • Gatherings of more than 100 people must now be cancelled throughout the Netherlands. This also applies to public places such as museums, concert halls, theatres, sports clubs and sporting events.
 • People throughout the Netherlands are asked to work from home as much as possible or to spread working hours.
 • Vulnerable individuals, such as the elderly and people with a compromised immune system, should avoid large groups of people and public transport. In general, people are urgently requested to limit visits to vulnerable individuals.
 • For care staff and personnel involved in vital processes: a great deal is being asked of you. Only stay at home if you feel ill and have a fever. Consult with your employer if necessary. In addition, do not travel abroad.
 • Universities and universities of applied sciences are requested to offer teaching online instead of lectures to large numbers of students.
 • Primary and secondary schools and colleges of intermediate vocational education remain open as usual. There are few infections there and the environment is less international. Moreover, children and young people are not the group most at risk. In addition, closing these schools would have major consequences for society and would contribute little to limiting the spread of the virus. Children who have a cold must stay at home.

Alongside these new measures, the widely communicated hygiene measures remain in force. These are measures that apply to all viruses that can cause colds and flu, so it is important to comply with them.

 • Wash your hands regularly;
 • Cough and sneeze into the crook of your elbow;
 • Use paper tissues;
 • Do not shake hands.

 • Deel deze pagina: