Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld op 1 mei

01 mei 2020 - 11:30
Coronavirus

Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft op 1 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze nieuwe noodverordening is de verlenging van de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus verwerkt die het kabinet op dinsdag 21 april 2020 heeft afgekondigd. De nieuwe noodverordening geldt per direct voor de zestien gemeenten in de regio Zuid-Limburg.

en-flag.png  For English, see below

Update: op basis van de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus worden de noodverordeningen regelmatig vernieuwd. Onderstaande noodverordening is daardoor niet langer van kracht. Op deze pagina vind je aan de rechterkant de link naar de noodverordening die op dit moment van kracht is. 

Bekijk hier de nieuwe noodverordening COVID-19 || 01-05-20
Deze nieuwe noodverordening vervangt de verordening van 1 april 2020.

Maatregelen verlengd

De algemene maatregelen in de noodverordening zijn grotendeels dezelfde als bij de vorige noodverordening. Zo blijven we anderhalve meter afstand houden en gelden er strenge regels voor samenkomsten en groepsvorming.

De belangrijkste aanpassing in de nieuwe verordening is de verlenging van de eerder vastgestelde maatregelen in ieder geval tot en met dinsdag 19 mei 2020. Daarnaast is ook de verlenging van het verbod op evenementen tot 1 september aangepast.

Ruimte voor kinderen en jongeren

In navolging op de nieuwe maatregelen van het kabinet, is er meer ruimte voor kinderen en jongeren. Vanaf 11 mei 2020 openen basisscholen, dag- en gastouderopvang , onder strikte voorwaarden, opnieuw hun deuren. Daarnaast is er voor kinderen en jongeren meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spellen.

Handhaving

Politie en gemeentelijke handhavers (BOA’s) werken samen bij het handhaven van de verordening.
Zij hebben de mogelijkheid om boetes uit te schrijven op het moment dat mensen zich niet houden aan de maatregelen uit de noodverordening.

 

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Security Region Zuid-Limburg adopted a new emergency ordinance on 1 May 2020. This new emergency ordinance incorporates the extension of the measures for fighting the coronavirus that the national government instituted on Tuesday 21 April 2020. The new ordinance applies with immediate effect for the 16 municipalities in the Zuid-Limburg region.

Read the new emergency ordinance COVID-19 || 01-05-20 (Dutch)
This new emergency ordinance replaces the ordinance of 1 April 2020.

Measures extended

The general measures in the new emergency ordinance are largely the same as those in the previous one. For example, people must stay 1.5 metres apart and there are strict rules on gatherings and forming groups.

The most important change in the new ordinance is the extension of the previously adopted measures to Tuesday 19 May 2020. In addition, the existing ban on events has been extended to 1 September.

Space for children and young people

In line with the new measures from the government, children and young people will be given more possibilities. From 11 May 2020, primary schools, daycare centres and childminders will reopen their doors, under strict conditions. In addition, children and young people will be given more freedom to take part in organised outdoor sports and games.

Enforcement

Police and municipal monitoring staff (special investigating officers) are cooperating in enforcing the rules.

They have the authority to impose fines on people who do not comply with the measures of the emergency ordinance.

Only together can we bring coronavirus under control.


  • Deel deze pagina: