Opvang Oekraïense vluchtelingen is meer dan zorg voor een veilige plek

28 april 2022 - 10:12
Oekraïne

De gemeenten in Limburg werken hard aan de benodigde noodopvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Ook spannen zij zich in om deze vluchtelingen te helpen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om onderwijs, zorg en mogelijkheden om mee te doen in onze samenleving. Dit doen de gemeenten samen met partners en veel vrijwilligers.

Extra noodopvangplekken nodig

Op dit moment verblijven er zo’n 2.000 Oekraïense vluchtelingen in Limburg. Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg Annemarie Penn-te Strake: “Het aantal vluchtelingen in Limburg schommelt, maar stijgt nog steeds. Het is een flinke kluif om de 2.000 opvangplekken per veiligheidsregio te realiseren die het Rijk ons gevraagd heeft. En gelet op de ontwikkelingen in Oekraïne is de verwachting dat meer vluchtelingen deze kant opkomen. Daarom is elke veiligheidsregio gevraagd wat de mogelijkheden zijn om extra opvangplekken te realiseren.” De gemeenten maken onder andere gebruik van hotels en vakantieparken voor noodopvang van korte duur. Ook worden gebouwen geschikt gemaakt voor noodopvang voor langere termijn, denk aan een halfjaar tot een jaar. En gemeenten onderzoeken andere mogelijkheden, zoals het plaatsen van tijdelijke woonunits. In alle gevallen betreft het noodopvangplekken die niet geschikt zijn voor permanente bewoning.

Veel meer dan een veilige plek

Als het gaat om opvangplekken staan veiligheid en gezondheid van de vluchtelingen voorop. Maar de zorg voor plekken is slechts een deel van de opdracht, want de gemeenten hebben ook de handen vol aan het regelen van allerlei voorzieningen. Denk aan onderwijs, zorg, leefgeld en werk. Veel Oekraïense vluchtelingen willen graag aan de slag en zich nuttig maken. Sinds deze maand mogen gevluchte Oekraïners werken in Nederland. In Limburg werken Oekraïense vluchtelingen in de horeca, detailhandel en bij verschillende bedrijven.

Onderwijs

Door de oorlog komen ook veel Oekraïense kinderen naar Nederland. Deze kinderen hebben recht op onderwijs. School is voor hen belangrijk om weer in contact te komen met leeftijdsgenoten en zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. School biedt bovendien een veilige plek en structuur. Oekraïense ouders kunnen via de gemeente waar ze worden opgevangen meer info krijgen over scholing van hun kinderen.

Helpende hand

Ook veel inwoners willen iets doen om vluchtelingen te helpen. Voorzitter Veiligheidsregio Limburg Noord Antoine Scholten: “Er zijn vrijwilligers die helpen bij het inrichten van de noodopvanglocaties. En mensen die zich als buddy melden om vluchtelingen te begeleiden. Of buurten die samen leuke dingen organiseren om de vluchtelingen te helpen even niet aan de oorlog te denken. Ook worden nog steeds spontaan verschillende activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor de vluchtelingen. Of om vluchtelingen op een andere manier te helpen.” Mensen die vluchtelingen willen helpen of meer informatie willen, kunnen kijken op de website van hun gemeente, refugeehelp.com of rijksoverheid.nl.


  • Deel deze pagina: