Provinciaal Risicoprofiel vastgesteld door bestuurders

07 juni 2019 - 13:24
ActueelAlgemeen

Vanmiddag is het Provinciaal Risicoprofiel vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het bestuur volgt daarmee het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord dat het risicoprofiel onlangs ook vaststelde. Het risicoprofiel - dat voor het eerst door Veiligheidsregio Limburg-Noord én Veiligheidsregio Zuid-Limburg opgesteld is - omvat een overzicht van de potentiële risico's binnen de veiligheidsregio's en een analyse waarin de weging van de risico's en een inschatting van de gevolgen zijn opgenomen.

Nederland veilig houden en waar nodig veiliger maken is een van de leidende maatschappelijke opgaven waar de samenleving voor staat. Samenwerking tussen alle overheden en partners op het gebied van veiligheid is dan ook essentieel. De veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg hebben deze noodzaak tot samenwerking vertaald naar het eerste Provinciaal Risicoprofiel dat door twee veiligheidsregio’s – samen met andere partners – is opgesteld. Dit Limburgs Risicoprofiel is vastgesteld in de beide Algemene Besturen van de veiligheidsregio's waarin alle Limburgse gemeenten vertegenwoordigd zijn. Een prachtig voorbeeld van samenwerking waarop Limburg trots mag zijn.

Het risicoprofiel wordt eens per vier jaar vastgesteld en omvat een overzicht van de potentiële risico's binnen de veiligheidsregio en een analyse waarin de weging van de risico's en een inschatting van de gevolgen zijn opgenomen. Het geeft inzicht in risicovolle activiteiten en incidenten die kunnen leiden tot een ramp, crisis of grote brand. Het gaat hierbij om gebeurtenissen met een bovengemeentelijke (regionale) impact .

Maatschappelijke thema’s
De klassieke benadering van rampenbestrijding heeft de afgelopen jaren plaats gemaakt voor een bredere kijk op crises die de vitale belangen van de samenleving kunnen schaden. De risico’s in dit provinciaal risicoprofiel zijn geclusterd in zeven maatschappelijke thema’ s en uitgewerkt in 43 crisis- en incidenttypen. De risico’s zijn beoordeeld op waarschijnlijkheid en impact. Het resultaat hiervan is opgenomen in een provinciaal risicodiagram.

Bij de actualisatie van het provinciaal risicoprofiel zijn de partijen waarbij de veiligheidsregio’s bij mogelijke rampen en crises samenwerken betrokken. In samenspraak met de betrokken crisispartners en vitale partners is per maatschappelijk thema geïnventariseerd welke incidenttypen in het risicoprofiel opgenomen en uitgewerkt worden. Hiervoor is in juli een gezamenlijke kick-off bijeenkomst georganiseerd, vervolgens zijn in verschillende werksessies de thema’s met de betrokken partners verder uitgewerkt.

Basis voor beleid 2020-2023
Een belangrijk doel van het provinciaal risicoprofiel is een basis te bieden voor beleidskeuzes. Waar zetten de beide veiligheidsregio’s hun capaciteit op in? Welke inspanningen zijn gewenst op het vlak van risicobeheersing en crisisbeheersing? Het risicoprofiel stelt het bestuur van de veiligheidsregio in staat om keuzes te maken voor prioritering. Het risicoprofiel vormt daarmee een eerste stap in de beleidscyclus. In mei/juni 2019 is het risicoprofiel na het proces van zienswijze vastgesteld. Het risicoprofiel is na te lezen via deze link onder ‘regelingen/beleidsplannen/documenten’.


  • Deel deze pagina: