Veelgestelde vragen over wat in coronatijd mag en kan in België/Duitsland?

01 januari 2021 - 16:30
Actueel

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het passeren van de grens anders dan normaal. De Nederlandse Rijksoverheid adviseert om België en Duitsland alleen te bezoeken als dat noodzakelijk is. Tegelijkertijd nemen ook België en Duitsland maatregelen die het 'gewone' grensverkeer beïnvloeden. Wil jij weten wat kan en mag? Hieronder lees je het.

Disclaimer: dit overzicht is met veel zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is geenszins verantwoordelijk voor de juistheid van het overzicht en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Controleer altijd de nationale en regionale regels.

Voor België en Duitsland geldt oranje reisadvies. Wat dat betekent voor jou als je naar België of Duitsland reist, lees je op deze pagina.

Actuele informatie van de Rijksoverheid:

Wil je weten welke maatregelen je moet nemen voor je de grens overgaat in de Euregio Maas-Rijn?Raadpleeg dan het online hulpmiddel dat is ontwikkeld door de Euregio Maas-Rijn (EMR), ITEM en EMRIC.

Algemene vragen over de maatregelen in onze buurlanden

Duitsland

Duitsland en Nederland zijn in lockdown. Voor heel Duitsland geldt een oranje reisadvies. Duitsland merkt Nederland bovendien aan als hoogrisicogebied, waarmee extra regels gelden. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Nederlanders die naar Duitsland gaan, moeten een negatieve PCR- of sneltest kunnen overleggen. 

Naar Duitsland? Alléén voor noodzakelijke reizen en mét test

Duitsland is in lockdown. Daarom gelden er strenge inreisbeperkingen en quarantaineverplichtingen. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Onder noodzakelijke reizen wordt verstaan: reizen naar Duitsland omdat je daar werkt, studeert, mantelzorg verleent, een crematie of begrafenis wil bijwonen of medische zorg krijgt.

Quarantaine/testplicht

Als je minder dan 24 uur in Duitsland verblijft, moet je een negatieve PCR- of sneltest (en testverklaring) kunnen overleggen. Deze mag niet ouder zijn dan 48 uur voordat je aankomt in Duitsland. Kinderen onder de 6 jaar hoeven geen testverklaring te laten zien. 

In de volgende gevallen hoef je geen testverklaring te laten zien:

-         Als je op doorreis bent, onderdeel bent van een veiligheidsdienst bij interventie(s), of <72 uur verblijft voor transport en diplomaten;

-         Als je een minderjarige met de personenauto naar school/werkplaats/opleidingscentrum brengt of afhaalt en onmiddellijk terugkeert, zonder in Duitsland uit te stappen.

In het volgende gevallen hoef je minder vaak een testverklaring te laten zien:

-         Als je grensarbeider of -student bent, of voor essentiële en frequente (minimaal 2 keer per week) bezoeken aan eerstegraads familie, echtgenoten of co-ouderschap. Je moet dan wel een testverklaring laten zien, maar deze mag niet ouder dan 72 uur zijn. In de andere gevallen is dat 48 uur. Op die manier hoeven grensarbeiders en -studenten in principe maar tweemaal per week een test te ondergaan. Net als Duitse inwoners kunnen zij eenmaal per week aanspraak doen op een gratis Bürgertest (sneltest) in NRW. Deze is te gebruiken voor de testverplichting.

Bij terugkomst in Nederland 

Bij terugkeer in Nederland wordt het aanbevolen 10 dagen in quarantaine te gaan. Op dag 5 bestaat de mogelijkheid om je te laten testen bij de GGD, een negatief testresultaat beëindigt de quarantaineaanbeveling. Deze quarantaine kan echter om noodzakelijke redenen worden onderbroken. Deze redenen zijn hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/ Voor het bezoeken van een geliefde, echtgenoot, kind of ouder, en voor grensarbeiders en grensstudenten geldt dat deze uitgezonderd zijn van de aanbeveling tot quarantaine.

Voor reizigers per vliegtuig of internationaal openbaar vervoer naar Nederland vanuit België geldt dat je een negatief  PCR-testresultaat, dat maximaal 72 uur vóór vertrek is afgenomen, dient te hebben. Je bent hiervan uitgezonderd indien je grensarbeider of -student bent of het gaat om regionaal treinvervoer of regionaal busvervoer van binnen 30km van de grens.

Voor reizigers per vliegtuig of schip geldt dat zij tevens een negatieve sneltestresultaat van niet ouder dan 24 uur vóór het aan boord gaan bij zich moet hebben (PCR- én sneltest verplichting). Deze dubbele test kan ook worden vervangen voor een negatieve PCR-test van niet ouder dan 24 uur.

Duitsland en Nederland zijn in lockdown. Voor heel Duitsland geldt een oranje reisadvies. Duitsland merkt Nederland bovendien aan als hoogrisicogebied, waarmee extra regels gelden. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. 

Doorreizen zonder uitstappen is toegestaan, maar niet wenselijk. Blijf liefst in Nederland. Ga je toch op doorreis door Duitsland, maar stap je niet uit? Dan hoef je niet in quarantaine en ook geen negatief testresultaat te overleggen. 

België

Voor heel België geldt een oranje reisadvies. Nederlanders wordt gevraagd in Nederland te blijven en alleen naar België te reizen voor strikt noodzakelijke reizen. Ga dus niet de grens over om te tanken, winkelen, boodschappen doen, bezoek aan vrienden, of voor recreatie.

Naar België? Alléén voor noodzakelijke reizen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alleen naar oranje gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is. Onder noodzakelijke reizen wordt verstaan reizen naar België voor:

  • Werk;
  • Studie;
  • Familiebezoek. Bijvoorbeeld het bezoeken van je echtgenoot, geliefde, partner, ouder of kind. 
  • Het bijwonen van een huwelijk, begrafenis of crematie;
  • Medische behandeling;
  • Zorg voor dieren, juridische verplichtingen, verhuizing, transitverkeer of louter professionele redenen.

Check dan vooraf de duur van je verblijf in België

  • Verblijf je korter dan 48 uur in België? Dan hoef je alleen maatregelen te nemen als je met het openbaar vervoer (bv. bus, trein of vliegtuig) reist. In dat geval moet je, voor aankomst in België een Passenger Locator Form (PLF) invullen. Als je gebruikmaakt van een ander vervoermiddel hoef je dus geen maatregelen te nemen. 
  • Verblijf je langer dan 48 uur in België? Dan dien je in alle gevallen:
    • 48 uur voor je aankomst in België een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen, ongeacht de reden van de reis. Voor reizen vanwege werk dient je Belgische werkgever of opdrachtgever vooraf een Business Travel Abroad (BTA) formulier in te vullen;
    • een negatief PCR-testresultaat te kunnen tonen. Het testresultaat dient maximaal 72 uur voor aankomst in België te zijn afgenomen. Deze maatregel geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar. Grensscholieren, -studenten en -werkers zijn uitgezonderd van deze regel;
    • Direct bij aankomst in België in quarantaine te gaan. Je bent alleen uitgezonderd van deze regel als:
  • je een vitale functie uitoefent. Dit kan alleen met een verklaring van de werkgever.
  • je grensscholier, -student, -werker bent en regelmatig in de week terug naar Nederland gaat (bijvoorbeeld omdat je op een internaat zit en in het weekend naar huis gaat).

Voor actuele informatie over de landelijke maatregelen in België kun je de website van de Belgische overheid raadplegen (informatie in het Nederlands).

Bij terugkomst in Nederland

Bij terugkeer in Nederland wordt het aanbevolen 10 dagen in quarantaine te gaan. Op dag 5 bestaat de mogelijkheid om je te laten testen bij de GGD. Als de uitslag negatief is, ben je niet besmet met het coronavirus. In dat geval hoef je niet langer in quarantaine. Als je wel besmet bent, blijf je in quarantaine. De quarantaine kan om noodzakelijke redenen worden onderbroken. Deze redenen zijn hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/ Voor het bezoeken van een geliefde, echtgenoot, kind of ouder, en voor grensarbeiders en grensstudenten geldt dat deze uitgezonderd zijn van de aanbeveling tot quarantaine.

Voor reizigers per vliegtuig of internationaal openbaar vervoer naar Nederland vanuit België geldt dat je een negatief PCR-testresultaat, dat maximaal 72 uur vóór vertrek is afgenomen, dient te hebben. Je bent hiervan uitgezonderd als je grensarbeider of -student bent, of het gaat om regionaal treinvervoer of regionaal busvervoer van binnen 30km van de grens.

Voor reizigers per vliegtuig of schip geldt dat je tevens een negatieve sneltestresultaat van niet ouder dan 24 uur vóór het aan boord gaan bij u moet hebben (PCR- én sneltest verplichting). Deze dubbele test kan ook worden vervangen voor een negatieve PCR-test van niet ouder dan 24 uur.

Grenswerkers zijn uitgezonderd van de aanbeveling tot quarantaine en hoeven geen negatieve testuitslag te overleggen bij terugkomst in Nederland. Je moet wel kunnen aantonen dat je in het ene land woont (bijvoorbeeld door een huurcontract of verklaring van een (gemeentelijke) overheid) en dat je werkt, studeert of naar school gaat in een andere lidstaat (bijvoorbeeld door een arbeidsovereenkomst, verklaring van werkgever, bewijs van inschrijving bij een universiteit/school of verklaring van een school/universiteit). Ook als je alleen met de auto naar België rijdt en daar niet uitstapt (bijvoorbeeld als je je kinderen daar afzet) dan hoef je niet in quarantaine in Nederland en geen negatieve testuitslag te overleggen. Voor meer info verwijzen we je naar het kopje ‘Vragen over werken in onze buurlanden’.

In België geldt niet langer een verbod op inkomende niet-essentiële reizen. Toch is het belangrijk om alleen naar België te reizen als dat noodzakelijk is. Noodzakelijke reizen zijn bijvoorbeeld reizen vanwege studie, het verlenen van mantelzorg of werk. Nederland merkt België namelijk aan als risicogebied. Daarom worden alle niet-noodzakelijke reizen afgeraden. Reis je door België naar een andere plek in Nederland? Stap dan onderweg niet uit, maar vervolg je weg. 

Vragen over familiebezoek en/of alledaagse activiteiten in onze buurlanden

Duitsland

Duitsland en Nederland zijn in lockdown. Voor heel Duitsland geldt een oranje reisadvies. Duitsland merkt Nederland aan als hoogrisicogebied, waarmee extra regels gelden. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. In alle gevallen moeten Nederlanders een negatieve PCR- of sneltest kunnen overleggen als ze in Duitsland zijn. 

Blijf in Nederland.

Tanken en boodschappen doen vallen niet onder noodzakelijke reizen. 

 

Duitsland en Nederland zijn in lockdown. Voor heel Duitsland geldt een oranje reisadvies. Duitsland merkt Nederland aan als hoogrisicogebied, waarmee extra regels gelden. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. In alle gevallen moeten Nederlanders een negatieve PCR- of sneltest kunnen overleggen als ze in Duitsland zijn. Voor familiebezoek geldt daartoe geen uitzondering. 

Het bezoeken van eerstegraads familie geldt als noodzakelijk. Het bezoeken van overige familieleden niet. Het verlenen van mantelzorg geldt wel als een noodzakelijke reis.

Familiebezoek? Alleen noodzakelijk bij eerstegraads familieleden

Duitsland ziet familiebezoek alleen als noodzakelijk als het om eerstegraads familieleden gaat. Dat zijn bijvoorbeeld ouders, je echtgenoot of partner, je schoonouders, kinderen, schoonzoon of schoondochter. Het bezoek aan tweedegraads familieleden is wat Duitsland betreft niet noodzakelijk. In dat geval gaat het om broers, zussen, kleinkinderen, schoonzussen, zwagers, stiefzussen of stiefbroers.

Eerstegraads familie bezoeken? Alleen mét testverklaring

Als je naar Duitsland gaat om eerstegraads familie te bezoeken, dien je een testverklaring te kunnen overleggen. Voor de meeste mensen geldt dat deze test niet ouder mag zijn dan 48 uur, maar voor wie minimaal 2 keer per week zijn of haar eerstegraads familie bezoekt, geldt dat de negatieve test voor aankomst niet ouder dan 72 uur mag zijn. Mensen voor wie dit geldt, kunnen één keer per week aanspraak doen op een gratis Bürgertest (sneltest) in Duitsland. Deze is te gebruiken voor de testverplichting.

Duitsland en Nederland zijn in lockdown. Voor heel Duitsland geldt een oranje reisadvies. Duitsland merkt Nederland aan als hoogrisicogebied, waarmee extra regels gelden. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. In alle gevallen moeten Nederlanders een negatieve PCR- of sneltest kunnen overleggen als ze in Duitsland zijn. 

Blijf in Nederland.

Naar school gaan, of kinderen naar school brengen, is een noodzakelijke reis. Het is dus toegestaan. De persoon die naar school gaat moet wel een PCR- of sneltest kunnen tonen. Een persoon die iemand anders naar school brengt, hoeft geen PCR- of sneltest te tonen, tenzij hij of zij uitstapt. 

Naar school in Duitsland? Alleen mét testverklaring 

Als je naar school gaat in Duitsland, of iemand die in Duitsland naar school gaat daar afzet, dien je een testverklaring te kunnen overleggen. Normaal gesproken mag deze niet ouder zijn dan 48 uur, maar voor grensscholieren mag de testverklaring niet ouder zijn dan 72 uur. Grensscholieren kunnen direct na aankomst op de werk- of studieplek in Duitsland een test ondergaan. Net als Duitse inwoners kunnen zij eenmaal per week aanspraak doen op een gratis Bürgertest (sneltest) in Duitsland. Deze is te gebruiken voor de testverplichting.

Personen die een minderjarige met de personenauto naar school/werkplaats/opleidingscentrum brengen of afhalen en onmiddellijk terugkeren, zonder uit te stappen, zijn uitgezonderd van de testverplichting: zij hoeven dus geen negatieve testverklaring te laten zien. 

 

Duitsland en Nederland zijn in lockdown. Voor heel Duitsland geldt een oranje reisadvies. Duitsland merkt Nederland aan als hoogrisicogebied, waarmee extra regels gelden. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. In alle gevallen moeten Nederlanders een negatieve PCR- of sneltest kunnen overleggen als ze in Duitsland zijn. 

Reis alleen naar Duitsland als dat absoluut noodzakelijk is. Een begrafenis of crematie bijwonen wordt beschouwd als een noodzakelijke reis.

Naar Duitsland voor een begrafenis of crematie? Alleen mét testverklaring

Als je naar Duitsland gaat om daar een begrafenis of crematie bij te wonen, dien je een testverklaring te kunnen overleggen. Deze mag niet ouder zijn dan 48 uur. Hiervoor kun je, net als Duitse inwoners, eenmaal per week aanspraak doen op een gratis Bürgertest (sneltest) in Duitsland. Deze is te gebruiken voor de testverplichting.

Bij terugkeer in Nederland

Bij terugkeer in Nederland wordt het aanbevolen 10 dagen in quarantaine te gaan. Op dag 5 bestaat de mogelijkheid om je te laten testen bij de GGD, een negatief testresultaat beëindigt de quarantaineaanbeveling. Deze quarantaine kan echter om noodzakelijke redenen worden onderbroken. Deze redenen zijn hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/ Voor het bezoeken van een geliefde, echtgenoot, kind of ouder, en voor grensarbeiders en grensstudenten geldt dat deze uitgezonderd zijn van de aanbeveling tot quarantaine.

Voor reizigers per vliegtuig of internationaal openbaar vervoer naar Nederland vanuit België geldt dat je een negatief PCR-testresultaat, dat maximaal 72 uur vóór vertrek is afgenomen, dient te hebben. Je bent hiervan uitgezonderd indien je grensarbeider of -student bent of het gaat om regionaal treinvervoer of regionaal busvervoer van binnen 30km van de grens.

Voor reizigers per vliegtuig of schip geldt dat je tevens een negatieve sneltestresultaat van niet ouder dan 24 uur vóór het aan boord gaan bij je moet hebben (PCR- én sneltest verplichting). Deze dubbele test kan ook worden vervangen voor een negatieve PCR-test van niet ouder dan 24 uur.

België

In België geldt niet langer een verbod op inkomende niet-essentiële reizen. Toch is het belangrijk om alleen naar België te reizen als dat noodzakelijk is. Noodzakelijke reizen zijn bijvoorbeeld reizen vanwege studie, familiebezoek of werk. Nederland merkt België namelijk aan als risicogebied. Daarom worden alle niet-noodzakelijke reizen afgeraden. Tanken, boodschappen doen of het bezoeken van vrienden zijn geen noodzakelijke redenen om naar België te gaan. 

Nederland is in lockdown. Nederlanders wordt geadviseerd in Nederland te blijven. In België geldt niet langer een verbod op inkomende niet-essentiële reizen. Toch is het belangrijk om alleen naar Belgie te gaan als dat noodzakelijk is. 

Familiebezoek wordt gezien als een noodzakelijke reis. 

Noodzakelijke reis naar België? Check dan vooraf de duur van je verblijf.

  • Verblijf je korter dan 48 uur in België? Dan hoef je alleen maatregelen te nemen als je met het openbaar vervoer (bv. bus, trein of vliegtuig) reist. In dat geval moet je, voor aankomst in België een Passenger Locator Form (PLF) invullen. Als je gebruikmaakt van een ander vervoermiddel hoef je dus geen maatregelen te nemen. 
  • Verblijf je langer dan 48 uur in België? Dan dien je in alle gevallen:
    • 48 uur voor je aankomst in België een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen, ongeacht de reden van de reis;
    • een negatief PCR-testresultaat te kunnen tonen. Het testresultaat dient maximaal 72 uur voor aankomst in België te zijn afgenomen. Deze maatregel geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar;
    • Direct bij aankomst in België in quarantaine te gaan. Je bent alleen uitgezonderd van deze regel als:
  • je een vitale functie uitoefent. Dit kan alleen met een verklaring van de werkgever.
  • je grensscholier, -student, -werker bent en regelmatig in de week terug naar Nederland gaat (bijvoorbeeld omdat je op een internaat zit en in het weekend naar huis gaat).

Voor actuele informatie over de landelijke maatregelen in België kun je de website van de Belgische overheid raadplegen (informatie in het Nederlands).

 

Bij terugkomst in Nederland

Als je reist vanuit een hoog-risicogebied moet je een negatieve COVID-19-testuitslag [niet ouder dan 72 uur voor vertrek] kunnen tonen, wanneer je naar Nederland reist per vliegtuig, schip, internationale intercity en internationale bus op meer dan 30 km van de grens. Reis je per vliegtuig of schip, dan dien je ook negatief sneltestresultaat, niet ouder dan 24 uur vóór het aan boord gaan, bij je te hebben (PCR- én sneltestverplichting).

Bij terugkeer in Nederland ga je 10 dagen in thuisquarantaine, tenzij je valt onder de klein grensverkeer-regeling. Deze quarantaine kan om noodzakelijke redenen worden onderbroken. Deze redenen kun je vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine

Voor heel België geldt een oranje reisadvies. Nederlanders wordt gevraagd in Nederland te blijven en alleen naar België te reizen voor strikt noodzakelijke reizen. In België geldt een verbod op inkomende niet-essentiële reizen.

Reizen voor het volgen van onderwijs of wegbrengen van kinderen voor onderwijs is een noodzakelijke reis en is toegestaan.

Echter, in België zijn scholen beperkt open. Voor oudere scholieren en studenten vindt het onderwijs op afstand plaats. Reizen is dan niet nodig.

Als je voor school of studie in België verblijft hoef je geen Passenger Locator Form in te vullen, geen negatief testresultaat te overleggen en niet in quarantaine te gaan. 

Bij terugkomst in Nederland

Grensscholieren en -studenten zijn uitgezonderd van de aanbeveling tot quarantaine en hoeven geen negatieve testuitslag te overleggen bij terugkomst in Nederland. Je moet wel kunnen aantonen dat je in het ene land woont en dat je studeert of naar school gaat in een andere lidstaat (bijvoorbeeld door een bewijs van inschrijving bij een universiteit/school of verklaring van een school/universiteit). Als je alleen met de auto naar België rijdt en daar niet uitstapt (bijvoorbeeld als je je kinderen daar afzet) dan hoef je in Nederland niet in quarantaine en geen negatieve testuitslag te overleggen.

Voor heel België geldt een oranje reisadvies. Nederlanders wordt gevraagd in Nederland te blijven en alleen naar België te reizen voor strikt noodzakelijke reizen. 

Het is toegestaan naar België te reizen voor een begrafenis of crematie, dit valt onder noodzakelijke reizen. 

Noodzakelijke reis naar België? Check dan vooraf de duur van je verblijf.

  • Verblijf je korter dan 48 uur in België? Dan hoef je alleen maatregelen te nemen als je met het openbaar vervoer (bv. bus, trein of vliegtuig) reist. In dat geval moet je, voor aankomst in België een Passenger Locator Form (PLF) invullen. Als je gebruikmaakt van een ander vervoermiddel hoef je dus geen maatregelen te nemen. 
  • Verblijf je langer dan 48 uur in België? Dan dien je in alle gevallen:
    • 48 uur voor je aankomst in België een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen, ongeacht de reden van de reis;
    • een negatief PCR-testresultaat te kunnen tonen. Het testresultaat dient maximaal 72 uur voor aankomst in België te zijn afgenomen. Deze maatregel geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar;
    • Direct bij aankomst in België in quarantaine te gaan. Je bent alleen uitgezonderd van deze regel als:
  • je een vitale functie uitoefent. Dit kan alleen met een verklaring van de werkgever.
  • je grensscholier, -student, -werker bent en regelmatig in de week terug naar Nederland gaat (bijvoorbeeld omdat je op een internaat zit en in het weekend naar huis gaat).

Voor actuele informatie over de landelijke maatregelen in België kun je de website van de Belgische overheid raadplegen (informatie in het Nederlands).

Bij terugkomst in Nederland

Als je reist vanuit een hoog-risicogebied moet je een negatieve COVID-19-testuitslag [niet ouder dan 72 uur voor vertrek] kunnen tonen, wanneer je naar Nederland reist per vliegtuig, schip, internationale intercity en internationale bus op meer dan 30 km van de grens. Reis je per vliegtuig of schip, dan dien je ook negatief sneltestresultaat, niet ouder dan 24 uur vóór het aan boord gaan, bij je te hebben (PCR- én sneltestverplichting).

Bij terugkeer in Nederland ga je 10 dagen in thuisquarantaine. Deze quarantaine kan om noodzakelijke redenen worden onderbroken.

 

Vragen over werken in onze buurlanden

Duitsland

Duitsland en Nederland zijn in lockdown. Voor heel Duitsland geldt een oranje reisadvies. Duitsland merkt Nederland aan als hoogrisicogebied, waarmee extra regels gelden. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. In alle gevallen moeten Nederlanders een negatieve PCR- of sneltest kunnen overleggen als ze in Duitsland zijn. Voor familiebezoek geldt daartoe geen uitzondering. 

Het bezoeken van Duitsland vanwege werk geldt als een noodzakelijke reis. Het is toegestaan, maar je moet wel een testverklaring kunnen overleggen.

Naar Duitsland voor werk? Alleen mét testverklaring

Werk is een noodzakelijke reden om naar Duitsland te gaan. Als je naar Duitsland gaat voor werk, dien je echter wel een testverklaring te kunnen overleggen. Voor de meeste mensen geldt dat deze test niet ouder mag zijn dan 48 uur, maar voor wie in Duitsland werkt geldt dat de negatieve test voor aankomst niet ouder dan 72 uur mag zijn. Mensen voor wie dit geldt, kunnen één keer per week aanspraak doen op een gratis Bürgertest (sneltest) in Duitsland. Deze is te gebruiken voor de testverplichting.

Terugkomst in Nederland

Bij terugkomst in Nederland zijn grenswerkers uitgezonderd van de aanbeveling tot quarantaine en hoeven geen negatieve testuitslag te overleggen. Als grenswerker moet je kunnen aantonen dat je in Nederland woont (bijvoorbeeld door een huurcontract of verklaring van een (gemeentelijke) overheid) en dat je werkt in een andere lidstaat (bijvoorbeeld door een arbeidsovereenkomst, verklaring van werkgever).

België

In België geldt niet langer een verbod op inkomende niet-essentiële reizen. Toch is het belangrijk om alleen naar België te reizen als dat écht noodzakelijk is. Voor heel België geldt een oranje reisadvies. Dat betekent dat Nederlanders wordt gevraagd in Nederland te blijven en alleen naar België te reizen voor strikt noodzakelijke reizen.

Reizen voor werk is een noodzakelijke reden en is toegestaan. Echter, in België zijn veel voorzieningen gesloten en wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken.

Ben je grensarbeider en reis je naar België dan hoef je geen Passenger Locator Form in te vullen, geen negatief testresultaat te overleggen en niet in quarantaine te gaan in België. 

Voor actuele informatie over de landelijke maatregelen in België kun je de website van de Belgische overheid raadplegen (informatie in het Nederlands).

Bij terugkomst in Nederland

Grenswerkers zijn uitgezonderd van de aanbeveling tot quarantaine en hoeven geen negatieve testuitslag te overleggen bij terugkomst in Nederland. Je moet wel kunnen aantonen dat je in het ene land woont en dat je werkt in een andere lidstaat.

Vragen over zorg in onze buurlanden

Duitsland

Duitsland en Nederland zijn in lockdown. Voor heel Duitsland geldt een oranje reisadvies. Duitsland merkt Nederland aan als hoogrisicogebied, waarmee extra regels gelden. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. In alle gevallen moeten Nederlanders een negatieve PCR- of sneltest kunnen overleggen als ze in Duitsland zijn. Voor familiebezoek geldt daartoe geen uitzondering. 

Het verlenen van mantelzorg geldt als noodzakelijk. 

Mantelzorg verlenen? Alleen mét testverklaring

Het verlenen van mantelzorg geldt als noodzakelijke reis om Duitsland te bezoeken. Je dient dan wél een testverklaring te kunnen overleggen. Voor de meeste mensen geldt dat deze test niet ouder mag zijn dan 48 uur, maar voor wie minimaal 2 keer per week zijn of haar eerstegraads familie bezoekt of mantelzorg verleent, geldt dat de negatieve test voor aankomst niet ouder dan 72 uur mag zijn. Mensen voor wie dit geldt, kunnen één keer per week aanspraak doen op een gratis Bürgertest (sneltest) in Duitsland. Deze is te gebruiken voor de testverplichting.

 

 

 

Duitsland en Nederland zijn in lockdown. Voor heel Duitsland geldt een oranje reisadvies. Duitsland merkt Nederland aan als hoogrisicogebied, waarmee extra regels gelden. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. In alle gevallen moeten Nederlanders een negatieve PCR- of sneltest kunnen overleggen als ze in Duitsland zijn. Voor familiebezoek geldt daartoe geen uitzondering. 

Het bezoeken van Duitsland voor dringende medische zorg geldt als noodzakelijk. 

Voor medische zorg naar Duitsland? Alleen mét testverklaring

Het bezoeken van Duitsland voor het verkrijgen van medische zorg geldt als noodzakelijke reis. Je dient dan wél een testverklaring te kunnen overleggen. Deze test mag niet ouder zijn dan 48 uur. Aangezien het een noodzakelijke reis betreft, kun je aanspaak doen op een gratis Bürgertest (sneltest) in Duitsland. Deze is te gebruiken voor de testverplichting.

 

België

In België geldt niet langer een verbod op inkomende niet-essentiële reizen. Toch is het belangrijk om alleen naar België te gaan voor noodzakelijke reizen. Voor heel België geldt namelijk een oranje reisadvies. Nederlanders wordt gevraagd in Nederland te blijven en alleen naar België te reizen voor strikt noodzakelijke reizen.

Reizen naar België voor het verlenen van bijstand aan mensen zoals het verlenen van mantelzorg is een noodzakelijke reis en is dus toegestaan. 

Check dan vooraf de duur van je verblijf in België

  • Verblijf je korter dan 48 uur in België? Dan hoef je alleen maatregelen te nemen als je met het openbaar vervoer (bv. bus, trein of vliegtuig) reist. In dat geval moet je, voor aankomst in België een Passenger Locator Form (PLF) invullen. Als je gebruikmaakt van een ander vervoermiddel hoef je dus geen maatregelen te nemen. 
  • Verblijf je langer dan 48 uur in België? Dan dien je in alle gevallen:
    • 48 uur voor je aankomst in België een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen, ongeacht de reden van de reis. Voor reizen vanwege werk dient je Belgische werkgever of opdrachtgever vooraf een Business Travel Abroad (BTA) formulier in te vullen;
    • een negatief PCR-testresultaat te kunnen tonen. Het testresultaat dient maximaal 72 uur voor aankomst in België te zijn afgenomen. Deze maatregel geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar. Grensscholieren, -studenten en -werkers zijn uitgezonderd van deze regel;
    • Direct bij aankomst in België in quarantaine te gaan. Je bent alleen uitgezonderd van deze regel als:
  • je een vitale functie uitoefent. Dit kan alleen met een verklaring van de werkgever.
  • je grensscholier, -student, -werker bent en regelmatig in de week terug naar Nederland gaat (bijvoorbeeld omdat je op een internaat zit en in het weekend naar huis gaat).

Voor actuele informatie over de landelijke maatregelen in België kun je de website van de Belgische overheid raadplegen (informatie in het Nederlands).

Bij terugkomst in Nederland

Bij terugkeer in Nederland wordt het aanbevolen 10 dagen in quarantaine te gaan. Op dag 5 bestaat de mogelijkheid om je te laten testen bij de GGD. Als de uitslag negatief is, ben je niet besmet met het coronavirus. In dat geval hoef je niet langer in quarantaine. Als je wel besmet bent, blijf je in quarantaine. De quarantaine kan om noodzakelijke redenen worden onderbroken. Deze redenen zijn hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/ Voor het bezoeken van een geliefde, echtgenoot, kind of ouder, en voor grensarbeiders en grensstudenten geldt dat deze uitgezonderd zijn van de aanbeveling tot quarantaine.

Nederland is in lockdown. Voor België geldt een oranje reisadvies. Nederlanders wordt gevraagd in Nederland te blijven en alleen naar België te reizen voor strikt noodzakelijke reizen. In België geldt een verbod op inkomende niet-essentiële reizen.

Reizen naar België voor medische zorg valt onder noodzakelijke reizen en is toegestaan.

Noodzakelijke reis naar België? Check dan vooraf de duur van je verblijf.

  • Verblijf je korter dan 48 uur in België? Dan hoef je geen maatregelen te ondernemen. Je dient wel een verklaring op eer bij je te hebben waarin je je reis verklaart. Hierop wordt strenger door België gecontroleerd.
  • Verblijf je langer dan 48 uur in België? Dan dien je:
    • 48 uur voor je aankomst in België een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen, ongeacht de reden van de reis;
    • een negatief testresultaat te kunnen tonen. Het testresultaat dient maximaal 72 uur voor aankomst in België te zijn afgenomen. Deze maatregel geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar. Grensscholieren, -studenten en -werkers zijn uitgezonderd van deze regel;
    • direct bij aankomst in België in quarantaine te gaan. Je bent alleen uitgezonderd van deze regel als:
  • je een vitale functie uitoefent. Werken op de plaats van waar het werk wordt uitgevoerd toegestaan. Dit kan alleen met een verklaring van de werkgever.
  • je grensscholier, -student, -werker bent en regelmatig in de week terug naar Nederland gaat (bijvoorbeeld omdat je op een internaat zit en in het weekend naar huis gaat).

Je dient een verklaring op eer bij je te hebben waarin je je reis verklaart. Hierop wordt strenger door België gecontroleerd.

Voor actuele informatie over de landelijke maatregelen in België kun je de website van de Belgische overheid raadplegen (informatie in het Nederlands).

Bij terugkomst in Nederland

Als je reist vanuit een hoog-risicogebied moet je een negatieve COVID-19-testuitslag [niet ouder dan 72 uur voor vertrek] kunnen tonen, wanneer je naar Nederland reist per vliegtuig, schip, internationale intercity en internationale bus op meer dan 30 km van de grens. Reis je per vliegtuig of schip, dan dien je ook negatief sneltestresultaat, niet ouder dan 24 uur vóór het aan boord gaan, bij je te hebben (PCR- én sneltestverplichting).

Bij terugkeer in Nederland ga je 10 dagen in thuisquarantaine. Deze quarantaine kan om noodzakelijke redenen worden onderbroken.


  • Deel deze pagina: