Verantwoordingsverslag voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg GRIP 4 COVID-19

20 januari 2021 - 10:12
AlgemeenCoronavirus

Sinds eind februari 2020 wordt het maatschappelijke leven in Zuid-Limburg in grote mate beheerst door het coronavirus. Vanwege het virus geldt binnen onze veiligheidsregio een opperste staat van paraatheid. Van eind februari 2020 tot en met november 2020 was in dat kader sprake van een zogenoemde GRIP4-situatie waarbij de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Annemarie Penn-te Strake, bevoegdheden en taken had die normaliter bij de burgemeesters liggen. In een digitaal verslag legt ze verantwoording af over de besluiten en maatregelen die in die periode genomen zijn.

Aan het einde van 2019 steekt in de regio Wuhan in China het coronavirus de kop op. Het virus verspreidt zich snel en al gauw beperken de besmettingen zich niet alleen tot China. Wereldwijd worden diverse, en soms verregaande, maatregelen getroffen om het virus onder controle te krijgen. Ook in Nederland worden we al snel met het virus en de gevolgen ervan geconfronteerd. Op 27 februari 2020 wordt in ons land de eerste coronabesmetting vastgesteld. Sindsdien heeft het virus een grote impact op ons dagelijkse en sociale leven.

GRIP4: een gecoördineerde aanpak met lokale gevolgen

Op 28 februari besluit Veiligheidsregio Zuid-Limburg op te schalen naar een zogenoemde GRIP4-situatie: de bestrijding van het virus dient centraal gecoördineerd te worden. In een dergelijke situatie krijgt de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Annemarie Penn-te Strake, de leiding over de crisis. Zij krijgt daarmee enkele belangrijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals beschreven in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s. Lokale burgemeesters krijgen juist minder bevoegdheden. Ondanks dat beslissingen zoveel mogelijk in overleg met hen genomen worden, kunnen zij niet langer bepalen wat er in hun gemeente gebeurt om de coronacrisis te bezweren.

Verantwoording van genomen besluiten

Als een crisis centraal gecoördineerd wordt en bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van burgemeesters overgaan op de voorzitter van de veiligheidsregio, is de voorzitter verplicht om verantwoording af te leggen. Daarin geeft hij of zij weer welke besluiten in het kader van de crisis genomen zijn. Dat hoeft niet direct op het moment dat de beslissingen genomen worden, maar wel kort daarna. Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid‑19 ingegaan. De crisis is toen niet veranderd, maar de bevoegdheden wel. Beslissingen die voorheen door de voorzitter van de veiligheidsregio genomen moesten worden, worden nu weer door de lokale burgemeester genomen. Lokale burgemeesters leggen vanaf 1 december 2020 dus weer zelf verantwoording af aan hun raadsleden.

Digitaal verantwoordingsverslag

Met het digitale verantwoordingsverslag informeert voorzitter Annemarie Penn-te Strake de Zuid-Limburgse gemeenteraden over de aanpak en beheersing van de coronacrisis door Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Zij gaat daarbij in op de periode van 28 februari 2020 tot 1 december 2020. Het verslag is daarmee een voortzetting én uitbreiding van het tussentijdse verslag dat we begin november al publiceerden. Daarmee informeerde onze voorzitter alvast de gemeenteraden over het verloop van de crisisgerelateerde gebeurtenissen, besluiten en maatregelen die zijn genomen in onze regio in de periode tot 1 september 2020.

Het digitale verslag bestaat onder andere uit een toelichting op de crisisorganisatie, een samenvatting met relevante cijfers en grafieken, en een tijdlijn met besluiten van het regionaal beleidsteam. Bovendien geeft het verslag een korte impressie van de vragen, bezwaren en gerechtelijke procedures naar aanleiding van de noodverordeningen die door Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn opgesteld.

Verantwoordingverslag voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg COVID-19

Het verslag is gedeeld met de gemeenteraden van de zestien gemeenten in Veiligheidsregio Zuid-Limburg.


  • Deel deze pagina: