Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Wat doet VRZL?

Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) is één van de 25 veiligheidsregio’s van ons land. Als veiligheidsregio spelen we onder andere een belangrijke rol in de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Zuid-Limburg. Maar wat doen we dan precies als veiligheidsregio?

Wat doet Veiligheidsregio Zuid-Limburg?

Regio Zuid-Limburg werkt aan opvang vluchtelingen Oekraïne

Veiligheidsregio Zuid-Limburg werkt samen met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten om vluchtelingen uit de Oekraïne op te vangen.

Lees verder
Veiligheidsregio Zuid-Limburg

NL-Alert

Bij een ramp of crisis kan de overheid je een NL-Alert sturen. Hierin staat wat er aan de hand is en wat je moet doen. Via nl-alert.nl stel je je mobiel in, zodat ook jij een NL-Alert ontvangt.

NL-Alert: hoe werkt het?
Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Brandweer Zuid-Limburg

Brandweer Zuid-Limburg is een onderdeel van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Meer weten over de taken van de brandweer?

Brandweer Zuid-Limburg
Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Risico's in Zuid-Limburg

Een grote brand, overstroming, ziektegolf of een terroristische aanslag: risico's die Zuid-Limburg in haar greep kunnen houden. Welke veiligheidsrisico's zijn er nog meer? Wat doet de veiligheidsregio? En hoe kun jij je voorbereiden op het risico?

Risico's in Zuid-Limburg
Veiligheidsregio Zuid-Limburg

MCC: thuishaven van de Limburgse hulpdiensten

Het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) in Maastricht huisvest meerdere organisaties die zich in Zuid-Limburg bezighouden met veiligheid en hulpverlening. Onder andere de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg zit er.

Meer weten over het MCC

Hoogwater in Limburg

In juli 2021 werd Limburg geteisterd door extreem hoogwater. Veel regen zorgde voor hoge waterstanden in de Maas, zijrivieren en beken in Limburg, met extreme wateroverlast als gevolg. De gebieden rond de Geul en Gulp in Zuid-Limburg werden het zwaarst getroffen. Als Veiligheidsregio Zuid-Limburg speelden we een centrale rol in de coördinatie van de crisis. Door middel van een evaluatie hebben we laten onderzoeken wat tijdens de ramp goed ging, maar vooral wat nog beter kan. 

Evaluatie aanpak hoogwater door VRZL

Het laatste nieuws

Informatie over actuele incidenten

We houden je op de hoogte als er een incident is in onze regio. Bijvoorbeeld een brand of een ongeval met gevaarlijke stoffen. We vertellen je wat er aan de hand is en wat je indien nodig, zelf het beste kunt doen.

Meer informatie

Wat doet Veiligheidsregio Zuid-Limburg?

Veiligheidsregio Zuid-Limburg is erop gericht om inwoners en bezoekers van Zuid-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Wij zijn er voor jouw veiligheid. Die veiligheid beschermen we door risico’s in kaart te brengen en ons aan de hand daarvan voor te bereiden op mogelijke rampen en crises. Dat doen we echter niet alleen. Door samen te werken met onze partners, kunnen we tijdens en na een échte ramp of crisis zo effectief mogelijk optreden. Zo houden we Zuid-Limburg veilig.

Meer informatie
vrzl-beeldmerk-w.svg