Stralingsincident

In Zuid-Limburg maken veel inwoners zich zorgen over een stralingsincident. Dat komt door de kerncentrale van Tihange, die op ongeveer 40 kilometer afstand van de Nederlandse grens ligt. De kans op een stralingsongeval in de kerncentrale van Tihange is heel klein. De kans op een stralingsongeval met gevolgen voor Zuid-Limburg is nog veel kleiner. Maar hoe onwaarschijnlijk ook, de kans is niet nul. Weet jij wat je moet doen bij een stralingsincident? En weet je wat de overheid doet?

Wat is het risico van straling?

Na een ongeval met een kerncentrale kan er radioactieve straling vrijkomen. Mensen in de directe omgeving van de kerncentrale kunnen daaraan worden blootgesteld. Bij een ongeval in de kerncentrale in Tihange zal Zuid-Limburg niet door deze directe straling getroffen worden; zo ver kan straling niet reiken.

Onderstaand filmpje geeft weer wat er gebeurt bij een ongeval in een kercentrale. Mensen hebben bij een kernongeval vaak het beeld van een atoombom, verminkingen en duizenden doden. Begrijpelijk, maar toch is dat beeld niet helemaal juist. Kijk maar eens naar het filmpje hieronder.

Wat doet Veiligheidsregio Zuid-Limburg bij een stralingsincident?

Als veiligheidsregio bepalen we niet of kerncentrales gesloten zouden moeten worden, daarover beslist de lokale en regionale politiek. Als veiligheidsregio beschermen we inwoners en bezoekers van onze regio voor risico’s die er op dat moment zijn. Dat doen we door een zo goed mogelijke voorbereiding op de gevolgen van een ongeval in de kerncentrale van Tihange.

Die voorbereiding vindt plaats aan de hand van nationale en internationale richtlijnen en adviezen. De internationaal bepaalde voorbereidingszones zijn daar een voorbeeld van. Zuid-Limburg valt binnen de zone van 100 km rondom de kerncentrale waarin jodiumtabletten zijn verspreid onder jongeren (0-18 jaar) en dames die in verwachting zijn.

Als zich een incident voordoet, dan geeft de overheid algemene adviezen. Uitgebreide, actuele informatie vind je in dat geval op deze website, ons Twitterkanaal en via calamiteitenzender L1 Radio. Ook kan je een NL-Alert ontvangen met meer informatie. 

Naast het verstrekken van informatie en adviezen, kan de overheid na een stralingsongeval ook besluiten om andere maatregelen te nemen, bijvoorbeeld ter bescherming van ons eten en drinken.

Na een stralingsincident zal de overheid je adviseren om te schuilen, te evacueren of jodiumtabletten te slikken. De filmpjes hieronder laten zien wat elk advies betekent.   

Welk advies de overheid geeft, hangt af van het type incident. Volg de adviezen van de overheid. 

Schuilen

Evacueren

Jodiumtabletten slikken

Veelgestelde vragen

Straling kun je niet zien of voelen. Alleen met speciale meetinstrumenten kan worden vastgesteld of ergens straling is. Onder andere de brandweer, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en het ministerie van Defensie beschikken over deze meetapparatuur.

De gezondheidseffecten van straling door radioactieve stoffen hangen onder andere af van de hoeveelheid en het type straling en de wijze van blootstelling. Een kleine hoeveelheid straling is doorgaans niet gevaarlijk. Een hoge stralingsdosis voor een lange periode kan wel gevaarlijk zijn.