Veelgestelde vragen & antwoorden overlaatdam Maastricht

De overlaatdam bij de Stuwweg (Bosscherveld) in Maastricht raakte beschadigd op woensdagmiddag 3 januari 2024. Een deel van de bekleding van de overlaatdam raakte los en spoelde weg door de kracht van het water. Door het gat in de overlaatdam ging het water harder stromen. Voor de overlaatdam liggen 30 woonboten. De voorste woonboot is door de snelle stroming op drift geraakt en kwam vast te liggen tegen de iets verderop gelegen brug. De brug (verbinding met het ‘eiland’) raakte hierdoor beschadigd. Omdat het waterniveau bij de Stuwweg niet meer onder controle was, heeft Veiligheidsregio Zuid-Limburg alle bewoners van de woonboten geëvacueerd. Zij verblijven tijdelijk bij naasten of in hotels.

Rijkswaterstaat en Defensie zijn aan de slag gegaan met het herstel. Met inzet van o.a. twee Chinook helicopters heeft Defensie het gat in de overlaatdam minder diep gemaakt met netten vol zware stenen. Om de waterdruk op de beschadigde overlaatdam verder weg te nemen, heeft Rijkswaterstaat bovendien iets verder (ten zuiden) van de overlaatdam met breukstenen een nooddam aangelegd. De nooddam was op maandagmiddag  8 januari gereed en wordt door een aannemer wel nog verder verstevigd met stenen. Nu de nooddam er ligt kan Rijkswaterstaat aan de slag met het herstel van de overlaatdam. De daarvoor benodigde inspecties en technische voorbereidingen zullen enige tijd in beslag nemen.

Op dinsdag 9 januari konden de geevacuëerde bewoners onder begeleiding van de brandweer even terug naar hun woonboten om de belangrijkste spullen op te halen.

Duidelijk is dat de bewoners van het gebied tussen de overlaatdam en de nooddam pas naar hun woonboten kunnen terugkeren als de overlaatdam zijn functie weer kan vervullen. Dit zal zeker nog enige tijd duren. Zij worden door de gemeente en Rijkswaterstaat van de stand van zaken op de hoogte gehouden.

Gemeente en Rijkswaterstaat streven ernaar de bewoners van de overige woonboten (buiten het gebied tussen de overlaatdam en de nooddam) zo snel mogelijk naar hun woonboten te laten terugkeren. Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.  

Om de veiligheid binnen het getroffen gebied te waarborgen, geldt een noodverordening. Lees hier de geldende noodverordening.

Lees hier de geldende noodverordening.