Gemeenten Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Wij maken en houden Zuid-Limburg zo veilig mogelijk. Om onze missie te volbrengen moeten we de (toekomstige) risico’s in onze regio kennen en daarop voorbereid zijn, erover adviseren en informeren. Paraat zijn en slagkracht leveren. Dit doen we samen met burgers, bedrijven en instellingen.

Samen veilig

Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) is één van de 25 veiligheidsregio’s van ons land. Binnen VRZL werken de 16 gemeenten, Brandweer, Politie en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR, onderdeel van GGD Zuid Limburg) met elkaar samen om bij een ramp of crisis zo effectief mogelijk op te kunnen treden. Op basis van een gemeenschappelijke regeling is elke gemeente van de regio deelnemer en dus ook onderdeel van Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Meer informatie over de organisatie

Onze taken: voorkomen, bestrijden en herstellen

De kerntaak van VRZL is om iedereen die in het gebied woont, werkt of verblijft te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Daarbij zijn drie woorden van belang: voorkomen, bestrijden en herstellen. 

Om rampen en crisis zoveel mogelijk te voorkomen, brengen we veiligheidsrisico’s in kaart en nemen we preventieve maatregelen. Daarnaast oefenen we regelmatig zodat we een eventuele ramp of crisis zo effectief mogelijk kunnen bestrijden. Ten slotte nemen we ná een crisis maatregelen om de samenleving zo snel mogelijk weer normaal te laten functioneren.
 

Bekijk alle risico's in Zuid-Limburg
Altijd voorbereid door periodieke oefeningen

Grote rampen en crises komen gelukkig zelden voor. Om toch ervaring op te kunnen doen in de bestrijding ervan organiseert de veiligheidsregio regelmatig oefeningen. 

De aard van deze oefeningen is altijd anders. De ene keer beoefenen we een terroristische aanslag terwijl we een andere keer een grote brand nabootsen die veel effect heeft op de omgeving. Afhankelijk van het type incident dat we beoefenen, betrekken we onze partners. Na een oefening volgt altijd een gezamenlijke evaluatie. Zo werken we voortdurend aan het verbeteren van de rampenbestrijding.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Onze partners in crisis

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er altijd iets misgaan. Bij het voorkomen en bestrijden van een ramp of crisis zijn naast de gemeenten en (internationale) hulpverlenende diensten ook veel andere partijen betrokken.

Als veiligheidsregio werken we intensief samen met instellingen, bedrijven en organisaties die binnen onze regio actief zijn. Daarbij kun je denken aan Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, WML, Openbaar Ministerie, Rode Kruis, ziekenhuizen en nutsbedrijven.

Onze partners zitten echter ook buiten onze landsgrenzen: als dat nodig is, schieten de buitenlandse hulpdiensten immers direct te hulp (zie Euregionale samenwerking). Door samen te werken met partners binnen en buiten onze regio, hebben we bij elk type ramp of crisis de juiste expertise in huis en weten we beter wat ons te wachten staat.