Extreem weer

We krijgen in Zuid-Limburg steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden: enorme hitte, zware windstoten en hevige regenval. Bij dat soort extreme weersomstandigheden is het belangrijk om voor jezelf een aantal voorbereidingen te treffen. Weet jij bijvoorbeeld wat je moet doen als wateroverlast dreigt? Je leest het hieronder.

Extreem weer: weersomstandigheden die zorgen voor grote fysieke of maatschappelijke gevolgen

We spreken over extreem weer als de weersomstandigheden zodanig zijn dat ze zorgen voor grote fysieke of maatschappelijke gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij aanhoudende droogte of kou, hevige regenval, sneeuwval, ijzel en extreem onweer. Huizen komen blank te staan, de natuur loopt ernstige schade op en bepaalde bevolkingsgroepen lopen gevaar. 

Wat doet Veiligheidsregio Zuid-Limburg bij extreem weer?

Als Veiligheidsregio Zuid-Limburg hebben we helaas geen invloed op het weer. Waar we wel invloed op hebben is de hulpverlening tijdens en ná extreme weersomstandigheden. Brandweer Zuid-Limburg komt in actie als er sprake is van acuut gevaar voor mens of dier. Daarbij kun je denken aan een verhoogd risico op brand, een gebouw dat dreigt in te storten, dakpannen die losgeraakt zijn of een boom die over een openbare weg dreigt te vallen.

Volg het KNMI voor eventuele waarschuwingen voor gevaarlijk weer

Het KNMI verstrekt de weersverwachtingen en geeft indien nodig per provincie of regio waarschuwingen voor gevaarlijk weer. Daarvoor gebruikt het KNMI internationale waarschuwingskleuren. Die kleuren geven de verwachte impact van het weer aan. Door jou tijdig te waarschuwen kun jij je voorbereiden op gevaarlijk weer en wordt de kans op schade en letsel beperkt. De kleurcodes zijn groen, geel, oranje en rood.

Tijdens extreme weersomstandigheden kun je de volgende dingen doen:

 • Volg de instructies van de hulpdiensten op.
 • Blijf goed letten op de waarschuwingen van het KNMI. Blijf bij code rood (een weeralarm) binnen.
 • Moet je toch de deur uit? Neem dan voldoende eten en drinken mee, een deken, warme kleding en een mobiele telefoon met oplader. Laat anderen weten waar je heen gaat en via welke route.
 • Bij code groen zijn er geen bijzonderheden.
 • Bij code geel is er mogelijk kans op gevaarlijk weer. Het is in dit geval belangrijk om alert te blijven.
 • Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Het is in dit geval belangrijk om voorbereid te zijn.
 • Bij code rood is een weeralarm van kracht. Hierbij kan sprake zijn van extreem weer met een grote impact op de samenleving. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Hierbij dien je direct actie te ondernemen.   

Wil je meer informatie over de kleurcodes van het KNMI? Klik dan hier.

Wie je belt bij extreme weersomstandigheden hangt af van het gevaar.

 • Bel bij acuut gevaar voor mens of dier altijd 112.
 • Bel bij schade aan de openbare ruimte (bv. losliggende putdeksels, een omgevallen boom in de berm of een verstopte riolering) je gemeente.
 • Handel zelf als de schade aan je woning of bedrijf geen acuut gevaar veroorzaakt. Bij wateroverlast is het bijvoorbeeld verstandig om gas en elektriciteit uit te schakelen. Voor schade die je zelf niet kunt oplossen, bel je een gespecialiseerd bedrijf. 
Stormschade - wie bel ik

Is er sprake van acuut gevaar voor mens en dier, bel dan de brandweer via 112.

Voorbeeld acuut gevaar:

 • Instortingsgevaar

Is er geen sprake van acuut gevaar, maar je hebt de brandweer wel nodig? Bel dan 0900-0904.

Voorbeelden:

 • Losgeraakte dakbedekking of gevelplaten
 • Boom dreigt over de openbare weg te vallen

Is er geen sprake van acuut gevaar, meld het bij de gemeente wanneer het gaat om schade aan de openbare ruimte.

Voorbeelden niet acuut gevaar:

 • Omgevallen boom in de berm

Is er geen acuut gevaar en heb je schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering.

Voorbeeld eigen handelen:

 • Omgevallen boom in je tuin
Wateroverlast - Wie bel ik?

Is er sprake van acuut gevaar voor mens of dier, bel dan de brandweer via 112.

Voorbeeld acuut gevaar:

 • Je kunt jezelf niet in veiligheid brengen

Er is geen acuut gevaar, maar je hebt de brandweer wel nodig? Bel dan 0900-0904.

Voorbeelden geen acuut gevaar:

 • Er is risico op kortsluiting of brand
 • Losliggende putdeksels op de weg

Als je woning of bedrijf blijft onderlopen als gevolg van verstopte riolering of afwatering in de openbare ruimte, meld het dan bij je gemeente.

Voorbeeld geen acuut gevaar:

 • Verstopte riolering of afwatering in de straat

Is er geen acuut gevaar en heb je schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering.

Voorbeelden eigen handelen:

 • Verstopte riolering in huis
 • Ondergelopen ruimtes

Tips bij gladheid, vorst en sneeuw

Vorst en sneeuw zijn goed voor urenlang plezier. Toch kunnen hagel, ijzel, vorst en sneeuw ook gladheid veroorzaken, wat gevaarlijk is voor het wegverkeer. Bij sneeuwval kan bovendien het zicht slecht zijn. Ook het openbaar vervoer kan veel hinder ondervinden. Verder kan kou zorgen voor moeilijkheden in en rond het huis.

 • Neem vóór de winter al voorzorgsmaatregelen. Zorg dat er in je auto een deken, zaklamp en wat eten en drinken liggen. Denk ook aan winterbanden.
 • Haal een sneeuwschep en strooizout in huis.
 • Zorg voor voldoende eten en drinken in huis.
 • Blijf zoveel mogelijk binnen en ga alleen op weg als het echt noodzakelijk is.
 • Houd kleine kinderen zoveel mogelijk binnen. Of kleed ze extra warm. Ze krijgen het sneller koud.
 • Houd de stoep voor je voordeur/huis schoon (sneeuwschep of zout strooien). Denk ook aan de stoep van buren als zij dit zelf niet kunnen of niet thuis zijn.
 • Check of en waar de gemeente heeft gestrooid als je de weg op gaat.
 • Kleed je, vooral bij extreme kou, warm aan; draag een muts of pet en handschoenen. Blijf in beweging.
 • Pas op met sieraden. Piercings en oorbellen kunnen vastvriezen aan je huid.
 • Ga je met de weg op, luister dan goed naar de verkeersinformatie.

Veilig op het ijs en in de sneeuw

Check bij het betreden van ijs of het dik genoeg is. Ga nooit alleen en neem een mobiele telefoon mee voor noodgevallen. Kinderen tot 10 jaar altijd onder begeleiding en zorg voor een veilige route van ijs naar huis.