Ongeval met gevaarlijke stof

Je hebt het vast weleens gelezen: ‘’Gevaarlijke stoffen vrijgekomen door zeer grote brand’’. Sommige bedrijven in onze regio werken met chemische stoffen zoals LPG, ammoniak en chloor. Dat zijn gevaarlijke stoffen omdat ze giftig, brandbaar of explosief zijn. De stoffen worden vervoerd over de weg, het spoor, het water en door ondergrondse buizen. Als daarbij iets misgaat (bijvoorbeeld een ongeval of brand) kunnen mensen in de omgeving gevaar lopen. Wat je dan moet doen? Dat lees je hieronder.

Wat doet Veiligheidsregio Zuid-Limburg bij een ongeval met een gevaarlijke stof?

Als veiligheidsregio doen we ons uiterste best om inwoners en het milieu te beschermen tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen. In de Nederlandse wetgeving zijn daarom strenge veiligheidseisen voor opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. Als veiligheidsregio spelen we een belangrijke rol in het opstellen en controleren van deze eisen.

In een situatie waarin gevaarlijke stoffen vrijkomen, word je gewaarschuwd door de sirene of via een NL-Alert bericht. Als de sirene gaat, fungeert L1 radio als calamiteitenzender. 

Ondanks de vele voorzorgsmaatregelen die we als veiligheidsregio treffen, kan er altijd iets misgaan. Wat je precies moet doen als gevaarlijke stoffen vrijkomen, hangt af van de soort stof.

Toch geldt over het algemeen het volgende advies:

 • Blijf binnen of ga naar binnen;
 • Sluit ramen en deuren;
 • Zet alle ventilatiesystemen uit;
 • Luister naar L1 radio, kijk op deze website en volg de instructies op.

Breng jezelf in elk geval zo snel mogelijk in veiligheid en help zo mogelijk de mensen in je omgeving. Je hoort via de veiligheidsregio en L1 wat er precies aan de hand is en wat je verder moet doen.

Als er explosiegevaar is, dan proberen we je daar zo snel mogelijk over te informeren. Bijvoorbeeld door middel van een NL-Alert. Op dat moment geven we precies aan wat je moet doen.

Bij het vrijkomen van een gevaarlijke stof is het belangrijk om naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten, bij explosiegevaar is dat juist andersom. In de meeste gevallen zet je bij explosiegevaar de volgende stappen:  

 • Doe ramen en deuren open.
 • Ga naar buiten als dat kan.
 • Verlaat de directe omgeving.
 • Zoek een plaats waar je achter kunt schuilen, zoals een groot gebouw.
 • Geen tijd om naar buiten te gaan? Zoek de dikste muur om achter te schuilen.
 • Blijf uit de buurt van ramen, spiegels en glazen deuren.

Na afloop van een explosie onderneem je de volgende stappen:

 • Verlaat zo snel mogelijk het gebouw en begeleid mensen die extra hulp nodig hebben.
 • Kijk uit voor losse elektriciteitsdraden, deze kunnen onder stroom staan.
 • Kun je het gebouw niet verlaten, zoek dan een schuilplaats. Schuil onder zwaar meubilair of een deurpost.
 • Blijf stil zitten en bescherm je hoofd en nek.
 • Lig je onder het puin, blijf dan stil liggen en spaar je stem. Maak zo mogelijk geluiden door op buizen te tikken zodat hulpverleners je kunnen horen.