Natuurbrand

De Brunssummerheide en de Schinveldse bossen: het zijn slechts twee voorbeelden van het prachtige natuurschoon dat onze regio te bieden heeft. Toch brengen dit soort natuurgebieden ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Als het droog en warm is, kunnen hier namelijk makkelijk natuurbranden ontstaan. Menselijk gedrag is meestal de oorzaak. Zo kan zelfs een auto die in hoog of droog gras geparkeerd wordt tot een natuurbrand leiden. Weet jij wat je kan doen om een natuurbrand te voorkomen? Je leest het hieronder.

Wat doet Veiligheidsregio Zuid-Limburg bij een natuurbrand?

Natuurbranden zijn moeilijk te blussen. Daarom proberen we natuurbranden zoveel mogelijk te voorkomen. Brandweer Zuid-Limburg zorgt voor inzicht in de risicofactoren en samen met natuurbeheerders en andere partners worden noodzakelijke maatregelen getroffen.

Als onverhoopt toch sprake blijkt te zijn van een natuurbrand, worden snel veel blusvoertuigen ingezet om de brand te bestrijden. Indien de capaciteit van de brandweer in onze regio niet voldoende is wordt er gebruikgemaakt van ondersteuning van andere regio’s of defensie.

 

Er is een aantal belangrijke maatregelen die je zelf kan nemen om natuurbrand te voorkomen. Dit zijn de voornaamste:

 • Parkeer je auto niet op hoog en droog gras. De warme katalysator aan de onderkant van de auto wordt erg heet en kan hierdoor makkelijk brand veroorzaken;
 • Wees altijd voorzichtig met open vuur. Vuur maken en barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen. Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, emmer water of brandblusser bij de hand voor een beginnende brand;
 • Parkeer je auto niet op bospaden; hulpdiensten moeten altijd vrij baan hebben.
 • Gooi sigarettenpeuken altijd in een prullenbak of neem ze mee;
 • Gooi afval en reflecterend glas (zoals een glazen fles) in de daarvoor bestemde bakken of neem het mee naar huis. Beide kunnen brand veroorzaken;
 • Als je brandstichting vermoedt, wees dan alert op verdachte situaties en bel 112.

 

 • Blijf kalm;
 • Bel 112;
 • Geef je locatie door (indien je je exacte locatie niet weet, kan de meldkamer gebruikmaken van sms-verificatie. Houd je mobiele telefoon dus bij de hand);
 • Probeer een grote brand niet zelf te blussen;
 • Verlaat de plek in de richting van de openbare weg of de bebouwde kom;
 • Loop niet voor de brand uit, blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk;
 • Help indien mogelijk andere mensen en kinderen op een veilige plek, zoals een openbare weg of groot verhard terrein te komen.