Bestuur en directie

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Deze Wet vormt de grondslag voor de veiligheidsregio. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en heeft een (bij genoemde Wet veiligheidsregio’s verplichte) gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent drie bestuursorganen:

  • Voorzitter
  • Dagelijks bestuur
  • Algemeen bestuur

Naast de drie bestuursorganen kent Veiligheidsregio Zuid-Limburg een directie. De directie bestaat uit de directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg/Commandant brandweer en de manager Crisisbeheersing en Rampenbestrijding/Bedrijfsvoering.

Voorzitter

De voorzitter van de veiligheidsregio wordt bij koninklijk besluit benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio. Voor de benoeming wordt het algemeen bestuur gehoord en wordt de Commissaris van de Koning om advies gevraagd. De voorzitter is tevens voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Burgemeester W.A.G. Hillenaar (Maastricht) is voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en een aantal leden. De leden worden uit en door het algemeen bestuur aangewezen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de burgemeesters van de volgende gemeenten:

Maastricht Burgemeester W.A.G. Hillenaar (Vz)
Heerlen Burgemeester R. Wever
Kerkrade Burgemeester T.P. Dassen-Housen
Sittard-Geleen Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen
Stein Burgemeester M.F.H. Leurs-Mordang
Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 16 gemeenten in Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Het algemeen bestuur kent hierdoor de volgende samenstelling:

Beek Burgemeester C. van Basten-Boddin
Beekdaelen Burgemeester E. Geurts
Brunssum Burgemeester W.J.F. van der Rijt-van der Kruis
Eijsden-Margraten Burgemeester A.P. Krijnen
Gulpen-Wittem Burgemeester N.H.C. Ramaekers-Rutjens
Heerlen Burgemeester R. Wever
Kerkrade Burgemeester T.P. Dassen-Housen
Landgraaf Burgemeester R. de Boer
Maastricht Burgemeester W.A.G. Hillenaar (Vz)
Meerssen Burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz
Simpelveld Burgemeester S. Scheepers
Sittard-Geleen Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen
Stein Burgemeester M.F.H. Leurs-Mordang
Vaals Burgemeester H. Leunessen
Valkenburg a/d Geul Burgemeester D. Prevoo
Voerendaal Burgemeester W. Houben

 

Directie

Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent een directeur. Op dit moment is de heer L.W.M. (Léon) Houben directeur van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Samen met de manager Crisisbeheersing en Rampenbestrijding/Bedrijfsvoering P.E.J. (Petro) Winkens vormt hij de directie.

De directeur adviseert het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Bovendien ziet hij erop toe dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. De directeur functioneert als ambtelijk secretaris van de bestuursorganen van Veiligheidsregio Zuid-Limburg (algemeen en dagelijks bestuur).

Daarnaast is er een veiligheidsoverleg. Dit overleg wordt gevormd door de directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg/Commandant brandweer, de manager Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, de directeur publieke gezondheid, de coördinerend gemeentesecretaris, alsmede de politiechef:

L.W.M. Houben Directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg / Commandant brandweer
F. Klaassen Directeur Publieke Gezondheid
R. Segers Sectorhoofd DROS politie eenheid Limburg
P.E.J. Winkens Manager Crisisbeheersing en Rampenbestrijding / manager Bedrijfsvoering / plaatsvervangend directeur
H. Rijvers Coördinerend gemeentesecretaris