Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) in Maastricht vormt de onmisbare schakel tussen alle hulpverlenende diensten in Limburg. Brandweer, Politie en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR, onderdeel van GGD Zuid Limburg) werken hier met elkaar samen om de acute hulpverlening zo goed mogelijk te organiseren.

Dat doen ze onder andere binnen de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg. Bij een ramp of crisis zorgt de meldkamer ervoor dat hulpdiensten zo snel mogelijk ter plaatse zijn. En dat jij zo snel mogelijk geholpen kan worden.

MCC: thuishaven van de Zuid-Limburgse hulpdiensten

Naast de Gemeenschappelijk Meldkamer Limburg huisvest het MCC ook andere diensten die zich binnen (Zuid-)Limburg bezighouden met veiligheid en hulpverlening. Onder andere medewerkers van het Servicecentrum van de politie, het Veiligheidsbureau van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de GHOR en EMRIC zitten in het MCC. De hulpdiensten werken in de praktijk vaak met elkaar samen, waardoor het efficiënt is dat ze fysiek dicht bij elkaar liggen. Onderling samenwerken wordt zo een stuk makkelijker.

 

 

Als inwoner

Als je 112 belt, komt je oproep eerst binnen bij de landelijke centrale in Driebergen. Je geeft door wat er aan de hand is, waar hulp nodig is en welke hulpdienst nodig lijkt te zijn.

De medewerker van de centrale in Driebergen verbindt je vervolgens direct door met de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg in het MCC. Vanuit de meldkamer staat een medewerker van de politie, brandweer of ambulancedienst je te woord. Als je voor een melding binnen Zuid-Limburg 112 belt, spreek je dus altijd met iemand van onze meldkamer in Maastricht.

Tijdens een crisis

Bij een crisis zijn, naast operationele mensen zoals brandweermensen, politieagenten en ambulancemedewerkers, heel veel andere medewerkers betrokken.

Hierbij kun je denken aan mensen die alle beschikbare informatie over het incident in kaart brengen of mensen die jou op de hoogte brengen van de gevolgen van de ramp of crisis. In het geval van een ramp of crisis komen dit soort medewerkers in het MCC bij elkaar. Op die manier zitten ze dicht bij elkaar en kunnen ze zo snel mogelijk de goede beslissingen nemen.