Brandweer Zuid-Limburg

Brandweer Zuid-Limburg maakt onderdeel uit van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Binnen de veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, politie en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR, onderdeel van GGD Zuid-Limburg) met elkaar samen om bij een ramp of crisis zo effectief mogelijk te kunnen optreden.

Brandweer Zuid-Limburg staat voor het redden van mens en dier, het voorkomen en bestrijden van brand en het verlenen van hulp bij ongevallen. Vanuit 26 kazernes werken we voor 16 gemeenten in ons verzorgingsgebied met circa 600.000 inwoners. 

Website Brandweer Zuid-Limburg.