Wat zijn infectieziekten?

Infectieziekten zijn besmettelijke ziekten die worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, parasieten of schimmels. Veel infectieziekten zijn onschuldig: ze komen vaak voor en genezen meestal vanzelf. Andere infectieziekten kunnen wel gevaarlijk zijn en vragen om goede medische behandeling. Vooral oudere mensen, zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn vatbaar voor infectieziekten en lopen het grootste risico op ernstige complicaties of overlijden.

Je kunt een infectieziekte krijgen door:

  • Contact met iemand die besmet is met een infectieziekte;
  • Besmet eten of drinken;
  • Bacteriën die vanuit de omgeving in een wond komen; en
  • Dieren die steken of bijten.

Wat doet Veiligheidsregio Zuid-Limburg bij infectieziekten?

Bij een landelijke dreiging of uitbraak van een infectieziekte met ernstige ziekteverschijnselen besluit de regering wat er moet gebeuren. Veiligheidsregio Zuid-Limburg volgt die landelijke besluitvorming en zorgt ervoor dat maatregelen ter bestrijding van de crisis in de regio worden uitgevoerd.

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR = onderdeel van de GGD Zuid Limburg) coördineert alle geneeskundige hulp bij een grootschalige uitbraak van een infectieziekte.

Bij een grote uitbraak van een infectieziekte geeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport informatie via de (landelijke en sociale) media en www.crisis.nl. Als er specifieke informatie voor inwoners van de regio Zuid-Limburg is, kun je terecht bij de GGD Zuid Limburg. Luister voor regionale aanwijzingen naar L1 radio of kijk op deze website.

  • Neem telefonisch contact op met je huisarts als je besmet denkt te zijn.
  • Heb je een besmettelijke ziekte opgelopen, blijf dan thuis en volg de aanwijzingen van de huisarts op.

Daarnaast geeft GGD Zuid Limburg uitleg over infectieziekten en adviseert zij over hoe men kan voorkomen dat infectieziekten zich verspreiden onder de bevolking. Om verspreiding van infectieziekten tegen te gaan, doet de GGD onderzoek naar de oorzaak van een infectie die zich tegelijkertijd voordoet bij een aantal mensen, zogenaamd uitbraakonderzoek.

  • Voorbeelden van infectieziekten zijn: (vogel)griep, mazelen, legionella-longontsteking, ebola of meningitis (nekkramp).
  • Als een infectieziekte veel mensen treft, spreken we van een uitbraak of epidemie.
  • Een wereldwijde uitbraak heet pandemie.