Terrorisme

Iedereen herinnert zich wel de schokkende beelden van terroristische aanslagen in steden als Parijs, Londen en Barcelona. Nietsvermoedende burgers werden het slachtoffer. Verschillende organisaties, zoals politie en justitie, werken intensief samen om de kans op aanslagen in Nederland zo klein mogelijk te maken. Toch is de kans op een aanslag ook in Nederland aanwezig. Het kan dus ook jou overkomen. Ook al kun je je daar nu niks bij voorstellen. Weet jij wat je kan doen bij een aanslag?

Wat is terrorisme?

Terrorisme is geweld of de dreiging van geweld, gericht tegen mensen of tegen doelwitten die belangrijk zijn in ons land. Daarbij kun je denken aan vliegvelden, grote stations, fabrieken of grote evenementen. Terroristen kunnen met hun acties een politiek of religieus doel nastreven. Met een aanslag proberen ze chaos, angst of paniek te veroorzaken om op die manier hun (politieke) doelen te bereiken.

Wat doet Veiligheidsregio Zuid-Limburg bij terrorisme?

In Nederland is de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) verantwoordelijk voor het verminderen van het risico op terroristische aanslagen. Het NCTV coördineert de bestrijding van terrorisme in Nederland en stemt daarvoor af met alle partijen die in Nederland een rol hebben bij terrorismebestrijding (maar ook met internationale samenwerkingsverbanden).

Politie en veiligheidsdiensten houden mogelijke terroristen in de gaten en proberen radicalisering zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig nemen ze veiligheidsmaatregelen om personen, instanties en andere mogelijke doelwitten te beschermen.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft geen concrete rol in het voorkomen van terrorisme. We bereiden we ons echter wel voor op de hulpverlening tijdens of na een terroristische aanslag. Dan hebben we namelijk wél een rol. Als er sprake is van een aanslag staan we paraat om hulp te verlenen.

 • Wees alert op verdachte situaties (bijv. een achtergelaten koffer, of iemand die opvallend veel interesse heeft in beveiligingsmaatregelen).
 • Bel bij een acute noodsituatie alarmnummer 112.
 • Een verdachte situatie of een vermoeden meld je bij de politie via 0900 8844, of via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Hier kun je ook terecht voor meldingen over extremisme of hulpvragen over radicalisering.

Wat verdacht is, hangt af van de situatie. Enkele voorbeelden:

 • Een achtergelaten koffer in een openbare ruimte.
 • Een onbekend bestelbusje dat al langere tijd in de straat staat.
 • Mensen met veel aandacht voor de beveiliging van een gebouw of terrein.
 • Een gesprek dat je hoort waarin verdachte woorden gebruikt worden.
 • Iemand koopt grote hoeveelheden verdachte artikelen, zoals kunstmest of waterstofperoxide.

Kijk voor meer informatie op denkvooruit.nl

De kans dat je persoonlijk betrokken raakt bij een terroristische aanslag is klein. Toch kan het gebeuren. Wat je moet doen, hangt af van de situatie. Over het algemeen gelden de volgende adviezen:

 • Breng jezelf in veiligheid.
 • Waarschuw anderen.
 • Bescherm jezelf tegen rondvliegend of vallend materiaal.
 • Als er gewonden zijn en geen hulpdiensten, bel je 112. Vertel waar je bent en wat er aan de hand is. Bij een incident met veel mensen kan het telefoonverkeer wegvallen.
 • Help elkaar: til kinderen op en help mensen die slecht ter been zijn. Zorg dat slachtoffers extra ruimte krijgen.
 • Ga niet kijken op de plaats van een (dreigende) aanslag.
 • Geef hulpdiensten de ruimte en volg aanwijzingen van hulpverleners op.
 • Bij een bomaanslag: ga naar een open plek. Blijf uit de buurt van grote gebouwen. Gebruik geen lucifers of aanstekers, vanwege de kans op een gasontploffing.
 • Verstrek de politie alle informatie die waardevol kan zijn bij het opsporen van de daders, zoals een signalement of foto’s en video’s.

Bij een (dreigende) aanslag volgt een NL-Alert, loeit de sirene of krijg je informatie van hulpverleners ter plaatse. Informatie vind je ook via deze website, onze calamiteitenzender L1 radio, denkvooruit.nl en politie.nl.