Welke risico’s zijn er in Zuid-Limburg?

Veiligheidsregio Zuid-Limburg is erop gericht om inwoners en bezoekers van Zuid-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Wij zijn er voor jouw veiligheid. Die veiligheid beschermen we door risico’s in kaart te brengen en ons aan de hand daarvan voor te bereiden op mogelijke rampen en crises. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste risico's in Zuid-Limburg. Op elke risicopagina beschrijven we het risico, hoe wij ons als overheid voorbereiden op het risico en wat je zelf kunt doen om je voor te bereiden op het risico.