Procedure informatieverzoeken in het kader van de Wet open overheid (Woo)

U mag Veiligheidsregio Zuid-Limburg vragen om informatie die is vastgelegd in documenten. Dit komt voort uit de Woo. Ons advies is om eerst de informatie op te vragen, zonder een beroep te doen op de Woo. De afhandeling hiervan verloopt vaak sneller. U kunt hiervoor contact opnemen met ons contactpunt via 088-4507450 of info@vrzl.nl 

 

Toch een Woo-verzoek indienen? 

U kunt uw Woo-verzoek per brief richten aan het Dagelijks Bestuur VRZL, postbus 35, 6269 ZG Margraten of per e-mail indienen via info@vrzl.nl

Vermeld bij uw verzoek minimaal uw naam, adresgegevens en een dagtekening. Verzoeken die niet aan deze minimale vereisten voldoen, worden niet in behandeling genomen. Het is verder handig als u bij uw verzoek ook uw telefoonnummer doorgeeft: misschien heeft de Woo-contactpersoon nog vragen. Een telefonische toelichting kan helpen bij een goede en snelle afhandeling van uw Woo-verzoek. 

Verzoek toelichten 

Geef bij uw Woo-verzoek de volgende informatie: 

Het onderwerp: 

  • Beschrijf het onderwerp waarover u informatie wilt hebben zo nauwkeurig mogelijk. Het helpt ons als u goed uitlegt wat u wilt weten en waarom. 

Of u op zoek bent naar specifieke documenten, bijvoorbeeld: 

  • Een bepaald rapport, memo of besluit. 
  • Over welke periode u informatie wilt ontvangen. 

Reactietermijn 

Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van vier weken. We mogen de beslissing één keer met twee weken uitstellen. Daarnaast kan het proces langer duren als uw verzoek ziet op informatie die ook betrekking heeft op derden, dit heet opschorting. U ontvangt een brief als we de beslissing uitstellen of opschorten. 

​​​​​​​