Procedure informatieverzoeken in het kader van de Wet open overheid (Woo)

Voorheen Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Indien u een informatieverzoek wenst in te dienen bij Veiligheidsregio Zuid-Limburg kunt u dit op twee manieren doen, te weten:

  1. Door uw informatieverzoek schriftelijk te richten aan: Veiligheidsregio Zuid-Limburg, ter attentie van het Dagelijks Bestuur, postbus 35, 6269 ZG Margraten.
  2. Door uw informatieverzoek per e-mail te richten aan: info@vrzl.nl.

Benodigde informatie

U geeft in uw verzoek aan over welk onderwerp u informatie wilt hebben, welke documenten u wilt bekijken en op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen.

Termijn

De veiligheidsregio zal uw informatieverzoek binnen de Woo gestelde termijnen afhandelen. Mocht het niet mogelijk zijn de door u gevraagde informatie binnen de gestelde termijnen te verstrekken, wordt u hierover geïnformeerd.