Crisisnoodopvang naast brandweerkazerne Sittard-West

12 mei 2023 - 09:36
Actueel

Vanaf 12 juni wordt er vlak naast de brandweerkazerne Sittard-West een tijdelijke crisisnoodopvanglocatie (CNO) geopend voor maximaal 300 asielzoekers. Als veiligheidsregio dragen wij de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze crisisnoodopvang, die maximaal 1 jaar geopend zal zijn. De voorbereidende werkzaamheden starten op 12 mei en de bouw zelf op 22 mei.

Waarom een CNO?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft al enige tijd niet genoeg opvangplekken voor alle asielzoekers die naar Nederland komen. Dit heeft te maken met het groeiend aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt. Daarnaast gaat een aantal bestaande (crisis)noodopvanglocaties op korte termijn dicht. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid vraagt daarom dringend aan alle veiligheidsregio’s om noodopvang voor asielzoekers mogelijk te maken. VRZL heeft de gemeente Sittard-Geleen opgeroepen om ook opvangplekken te creëren en het college geeft nu gehoor aan die oproep. VRZL en de gemeente Sittard-Geleen nemen hiermee maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondersteunen de brede opgave voor tijdelijke, humane opvang van vluchtelingen.

Wat is een crisisnoodopvang?

Een crisisnoodopvang (CNO) is een tijdelijke opvanglocatie. Het is een soort ‘wachtkamer’ van een asielzoekerscentrum. In een CNO worden mensen voor korte tijd opgevangen. Het gaat dan om asielzoekers die wachten op de asielprocedure. Een crisisnoodopvang is iets anders dan een noodopvang. Daar worden asielzoekers voor een half jaar tot drie jaar opgevangen. Dat is dus niet aan de orde. De bewoners zijn afkomstig van het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. We weten niet hoe de groep asielzoekers eruit zal zien. Dit kunnen alleenreizenden zijn, maar ook gezinnen met kinderen. De CNO is niet voor Oekraïense ontheemden.

Inrichting terrein

De voorbereidingen, de uitvoering en het beheer worden grotendeels geregeld door Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De bewoners van de CNO worden opgevangen in tijdelijke units voor vier tot zes personen. Op het terrein komen algemene voorzieningen voor gemeenschappelijk gebruik. Denk aan een eetzaal, sanitaire voorzieningen, onderwijs en dagbesteding. De veiligheidsregio schakelt een professionele, externe partner in die zorgt voor exploitatie, beheer, 24 uurstoezicht en de uitvoering (inclusief dagbesteding). Als voorbeeld dient de opvanglocatie die de afgelopen maanden werd ingericht op het Megaland-terrein in Landgraaf. De kosten voor de tijdelijke crisisnoodopvang worden gedragen door het COA, via Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Veiligheid en de omgeving

Er worden een aantal veiligheidsmaatregelen genomen die overlast voor de omgeving moeten tegengaan. Zo is er 24/7 beheer en toezicht op het afgehekte terrein door een professioneel bedrijf. Er is camerabewaking en de bewoners moeten om 22.00 uur binnen het CNO-terrein zijn. Wie zich misdraagt, moet terug naar Ter Apel.


  • Deel deze pagina: