Nieuw crisisplan treedt in werking

29 maart 2024 - 21:35
Actueel

Op 1 april treedt het nieuwe crisisplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg in werking. Het nieuwe plan speelt in op het veranderde crisislandschap; met onder meer aandacht voor de nafase van een incident én een versterkte aanpak van langdurige crises

Het nieuwe crisisplan is terug te vinden op onze website: Crisisplan_Veiligheidsregio_Zuid-Limburg_2024-2027.pdf

Het crisisplan beschrijft de organisatie, de verantwoordelijkheden en de taken en bevoegdheden in het kader van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het plan is tot stand gekomen samen met onze kolommen en crisispartners; en afgestemd met de Veiligheidsregio Limburg Noord en EMRIC. 


  • Deel deze pagina: