Provinciaal Risicoprofiel Limburg 2023-2027

25 april 2024 - 10:18
Actueel

In elke omgeving zijn risico’s voor de veiligheid en gezondheid van inwoners. Zo ook in Limburg. Elke vier jaar brengt Veiligheidsregio Zuid-Limburg daarom in beeld met welke grote risico’s de regio te maken kan krijgen. Sinds een aantal jaren doen we dat niet alleen voor Zuid-Limburg, maar voor de hele provincie Limburg: het Provinciaal Risicoprofiel. Dat doen we in samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

In het Provinciaal Risicoprofiel staat een overzicht van grote incidenten die ons kunnen overkomen, hoe groot de kans daarop is en hoe erg het is als het misgaat. Bij het ontwikkelen van het risicoprofiel zijn veel experts betrokken. Denk hierbij aan gemeenten, nutsbedrijven, waterschap, RIVM, spoorwegmaatschappijen, defensie, Rijkswaterstaat, etc.

Nieuw! Publieksversie

Normaal gesproken gebruiken hulpdiensten het Provinciaal Risicoprofiel als een beleidsdocument om bij een ramp of crisis goed samen te werken en de situatie beter te beheersen. We vinden het echter belangrijk dat ook onze inwoners zicht hebben op de mogelijke risico’s in hun omgeving. Daarom is er dit keer tevens een publieksversie van het Provinciaal Risicoprofiel gemaakt.

Ben jij benieuwd naar de risico’s in jouw regio en wil je daar meer over weten? Download dan het Provinciaal Risicoprofiel voor Limburg. 

Hier vind je het Provinciaal Risicoprofiel
  • Deel deze pagina: