Verantwoordingsverslag voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg GRIP 4 hoogwaterramp

11 oktober 2021 - 15:00
ActueelAlgemeen

In juli werd Limburg geteisterd door extreem hoogwater. Veel regen zorgde voor hoge waterstanden in de Maas, zijrivieren en beken in Limburg, met extreme wateroverlast als gevolg. Tijdens de hoogwaterramp waren wij als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de Zuid-Limburgse crisisaanpak. De voorzitter van onze veiligheidsregio kreeg verantwoordelijkheden die normaal gesproken bij de verschillende burgemeesters liggen. Daarom legt hij in een verslag verantwoording af over zijn beslissingen. In onderstaand bericht lees je er meer over.

GRIP 4: met een gecoördineerde aanpak het hoogwater bestrijden

Vanaf woensdag 14 juli tot en met 17 juli was er in Zuid-Limburg sprake van een zogenoemde GRIP 4-situatie. GRIP 4 is een crisisniveau dat wordt afgekondigd als een incident gevolgen heeft voor meerdere gemeenten. Dit leidt ertoe dat beslissingen die normaal gesproken door een lokale burgemeester genomen worden, voor enige tijd regionaal door de voorzitter van de veiligheidsregio genomen worden. De voorzitter krijgt de leiding over de crisis en daarmee enkele belangrijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals beschreven in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s. Tijdens de hoogwaterramp was burgemeester Hans Verheijen van de gemeente Sittard-Geleen dienstdoend voorzitter.

Verantwoording van genomen besluiten

Als een crisis centraal gecoördineerd wordt, en bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van burgemeesters overgaan op de voorzitter van de veiligheidsregio, is de voorzitter verplicht om verantwoording af te leggen. Daarin geeft hij weer welke besluiten in het kader van de crisis genomen zijn. Met het (digitale) verantwoordingsverslag informeert dienstdoend voorzitter Hans Verheijen de Zuid-Limburgse gemeenteraden over de aanpak en beheersing van de hoogwaterramp door Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hij gaat daarbij in op de periode van 14 juli 2021 tot en met 17 juli 2021. Het verslag bestaat onder andere uit een toelichting op de crisisorganisatie en een tijdlijn met besluiten van het regionaal beleidsteam.

Het verslag is gedeeld met de gemeenteraden van de zestien gemeenten in Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Verantwoordingsverslag hoogwaterramp
  • Deel deze pagina: