Zo kijkt Loek Radix naar veiligheid.

29 september 2023 - 09:46

Op en rondom Chemelot zijn dagelijks honderden mensen bezig met veiligheid. De komende tijd leer je een aantal van hen kennen. Je leest wat zij doen voor jouw veiligheid en die van andere omwonenden. We starten met Loek Radix, directeur van Chemelot.

Wie is Loek Radix?

Mijn grootvader is vanuit Drenthe naar Limburg gekomen om in de mijn te werken. Mijn vader heeft zijn hele leven op Chemelot gewerkt (bij het huidige SABIC). Ik ben nu als derde generatie directeur Chemelot, in combinatie met mededirecteur Chemelot Site Permit. In die laatste rol ben ik o.a. verantwoordelijk voor de Bedrijfsnoodorganisatie van Chemelot.

Wat betekent veiligheid voor jou?

“Volgens het CBS overleden er in 2021 (het laatst bekende jaar) in Nederland 5400 mensen door een val. Dat is exclusief verkeersongelukken, zoals het vallen met fiets of bromfiets. De meeste ongevallen gebeuren in om het huis en heel vaak gaat het om een val van de trap. Meestal gaat het om oude mensen, maar lang niet altijd. 5400 doden per jaar, dat is gemiddeld 15 per dag. Elke dag weer, ook vandaag. Als je dit aantal omrekent naar onze omringende gemeentes, Sittard-Geleen, Stein en Beek, dan is er jaarlijks sprake van ongeveer 40 dodelijke ongevallen. Dat staat gelijk aan 3 inwoners per 10.000. Elk jaar opnieuw.”

Hoe herken je iemand die op Chemelot werkt?

“Hij of zij houdt op de trap altijd de leuning vast. Natuurlijk werken we op Chemelot met gevaarlijke stoffen en is dat de belangrijkste bron voor gevaar, dat zijn de ‘grote’ risico’s. Maar wij op Chemelot geven veiligheid absolute prioriteit en dat is geen kwestie van soms wel en soms even niet. Veiligheid heeft altijd prioriteit, ook op de trap en als je de bovenstaande cijfers ziet, niet ten onrechte. Dat betekent niet dat wij voortdurend angstig om ons heen kijken, maar wel dat bepaalde vormen van gedrag vanzelfsprekend worden. Niemand op Chemelot denkt nog na over het vasthouden van de trapleuning, het is een automatisme.”

Hoe kijk jij naar de veiligheid van Chemelot?

“Binnen ons veiligheidsbeleid staat het beperken van de invloed van Chemelot op de omgeving centraal. Onze brandweer heeft de instructie om bij incidentbestrijding voorrang te geven aan het minimaliseren van de invloed van het incident op de omgeving. Het wonen in de omgeving is mede daardoor een miljoen keer veiliger dan het regelmatig op- en aflopen van de trap. Is dat goed genoeg? Nee, natuurlijk niet, dagelijks werken wij er hard aan om dat verder te verbeteren. Maar voor uw eigen veiligheid zou het ook helpen als u op de trap de leuning zou vasthouden. Ik zelf doe het altijd, zonder er bij na te denken.”


  • Deel deze pagina: