Petrochemical Pipeline Services (PPS) bewaakt de veiligheid van meer dan 1000 km pijpleiding

Tussen de haven van Antwerpen en chemisch industrieterrein Chemelot loopt de Pijpleiding Antwerpen Limburg Luik (PALL). Deze pijpleiding kun je vergelijken met een ‘ondergrondse snelweg’ van 140 km lang. Elk uur gaat er een grote hoeveelheid vloeibare koolwaterstoffen doorheen die worden verwerkt in de fabrieken op Chemelot. Normaal gesproken zou je daar tientallen vrachtwagens voor nodig hebben. Petrochemical Pipeline Services (PPS) inspecteert, beheert en houdt de PALL en andere pijpleidingen veilig. “Dat is in totaal meer dan 1000 km in Nederland, België en Duitsland”, vertelt Maurice Pelsers (Managing Director PPS).

Naast de PALL beheert PPS ook de 195 km lange PRB (Pijpleiding Rotterdam Beek) tussen de haven van Rotterdam en Chemelot. En verder het ARG-netwerk (Aethylen Rohrleitungs Gesellschaft) dat tussen Antwerpen, Chemelot, Keulen en het Ruhrgebied loopt. Oranje paaltjes boven de grond geven aan waar de pijpleidingen liggen. Je ziet ze overal staan. Let er maar eens op, nu je het weet.  

In, aan en om

PPS zorgt ervoor dat het vervoer van producten door de pijpleidingen op een veilige manier gebeurt. Maurice: “Onze afdeling Operations zorgt er in onze meetkamer in Elsloo voor dat de inhoud op een veilige manier van A naar B wordt getransporteerd. Onze afdeling Integrity werkt aan de leidingen en zorgt met zorgvuldig onderhoud dat deze in goede staat blijven. Tenslotte zorgt onze afdeling Omgevingsmanagement ervoor dat alles wat rondom onze leidingen gebeurt veilig verloopt. Denk bijvoorbeeld aan toezicht bij graafwerkzaamheden in de buurt van onze leidingen.”      

24/7 toezicht

De meetkamer van PPS is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bemand. Op verschillende manieren en met moderne apparatuur houden zij de pijpleidingen in het oog. Maurice: “Daarnaast hebben we natuurlijk ook een noodorganisatie met verschillende wachtdiensten. We kunnen zo altijd snel en adequaat reageren als er onverwachts iets gebeurt.  

Inspecties in pijpleidingen

Met slimme apparaten controleert PPS ook de binnenkant van de pijpleidingen. Maurice: “We voeren bij zo’n inspectie verschillende metingen uit. Op basis van de informatie uit die metingen zien we bijvoorbeeld of er sprake is van deukjes of scheurtjes. Of dat de wand van een leiding nog dik genoeg is. Zo krijgen we een goed beeld van de kwaliteit. Deze resultaten gebruiken we als input voor ons onderhoudsplan. Meestal kunnen we onderhoud uitvoeren zonder dat we een pijpleiding uit bedrijf hoeven te nemen.”  

Graafwerkzaamheden

Wil je als aannemer boven een pijpleiding graven, dan kan dat niet zomaar. Voor de veiligheid moet je je aan strenge regels houden. In Nederland ben je wettelijk verplicht om graafwerkzaamheden met een machine vooraf te melden via een zogenaamde KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum). Dit kan via deze website over klic-meldingen

Maurice: “Als je kijkt naar het aantal graafmeldingen, dan is dat de afgelopen 5 jaar met meer dan 40% gestegen. Het wordt dus steeds drukker boven onze pijpleidingen. Dat geeft wel aan hoe belangrijk ons werk is voor het bewaken van de veiligheid van omwonenden en het milieu. We maken goede afspraken met de partijen die een KLIC-melding hebben gedaan en zijn zeer alert als er gegraven wordt. Waar dat nodig is, staan onze mensen er met de neus bovenop.”  

Tracécontrollers

PPS heeft een team van tracécontrollers die allemaal een bepaald gebied controleren waar een pijpleiding loopt. Behalve toezicht houden bij graafwerkzaamheden voeren zij voortdurend inspecties uit. Dat doen ze per auto, te voet en met een helikopter. Maurice: “De tracécontrollers zijn onze ogen en oren in het veld. Zij wonen in de buurt van het leidingtracé dat ze controleren en kennen alle perceeleigenaren.”       

​​​​Boomwortels 

Bij een inspectie letten de tracécontrollers er bijvoorbeeld op of de pijpleidingen nog voldoende bedekt zijn. En of er boven de leidingen geen ongewenste begroeiing aanwezig is. Maurice: “Het is wettelijk bepaald dat er boven onze leidingen geen bomen en diepgewortelde planten mogen staan. De wortels zouden de coating, een beschermlaag om de leiding, kunnen beschadigen. Door die beschadiging zou na een tijdje corrosie kunnen optreden.”

Helikopterinspectie

Ook vanuit de lucht houdt PPS de pijpleidingen in de gaten. Elke week vliegt er een helikopter over alle leidingen. Een tracécontroller vliegt dan mee, maakt foto’s en schakelt met collega’s op de grond als hij iets afwijkends ziet. Maurice: “Als er bijvoorbeeld gegraven wordt zonder toestemming en er direct gevaar is, hebben wij het recht om te landen en de graafwerkzaamheden stil te liggen. Dat komt gelukkig bijna nooit voor.”    

Blijven communiceren

In tegenstelling tot wat je misschien denkt, liggen de pijpleidingen vaak geen meters diep onder de grond. “Het is belangrijk dat mensen zich daar bewust van zijn”, benadrukt Maurice. “Een aannemer die gaat graven of een boer die zijn land gaat diepploegen of draineren, moet daar rekening mee houden. Onze tracécontrollers zijn en blijven daarom in gesprek met de eigenaren van percelen waar een pijpleiding loopt. Ook delen ze belangrijke informatie met hen, maar bijvoorbeeld ook met gemeentes en lokale brandweerkorpsen. Dat doen we met één duidelijk doel: de omgeving veilig houden voor iedereen.”

Wil je meer lezen over het werk van Petrochemical Pipeline Services (PPS)?
Kijk dan op deze website van pps-pipelines

Inspectiehelicopter pijpleidingen
Foto: Petrochemical Pipeline Services B.V.