Als de sirene gaat.

In hoeverre is jouw vereniging voorbereid?

Je bent bijvoorbeeld met je vereniging op pad. Misschien zijn jullie met een groep in het clubgebouw. Of er is een wedstrijd gaande op het veld. Stel dat: er waait een gas- of rookwolk over. De sirene gaat.

Jij als trainer of leider bent dan verantwoordelijk voor de mensen die bij de activiteit aanwezig zijn of zich op het terrein van de club bevinden. In hoeverre is jouw vereniging voorbereid? 

Het is een vraagstuk dat uitvoerig ter sprake kwam tijdens de bijeenkomst van Samen Veilig rondom Chemelot in Urmond op 23 oktober 2023. Deze was speciaal gericht op mensen van verenigingen en instellingen die een belangrijke rol spelen in de gemeenschap. Bekijk hier de handreiking als pdf of neem contact op mocht je hier meer over willen weten.