Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Veiligheidsregio Zuid-Limburg werkt samen met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

Begin maart 2022 maakte Nederland zich op voor grootschalige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Alle veiligheidsregio’s kregen via de Rijksoverheid de opdracht om, samen met gemeenten, opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen.
Veiligheidsregio Zuid-Limburg werkt samen met de 16 gemeenten aan een regionale, gecoördineerde opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenten zorgen voor opvanglocaties, de veiligheidsregio zorgt voor het matchen van vraag en aanbod.
De gemeenten zorgen ook voor de registratie van vluchtelingen, zodat ze onder andere in aanmerking komen voor zorg en onderwijs. Inmiddels vonden ruim 3100 Oekraïense vluchtelingen een veilig onderdak in onze regio.

Recente nieuwsberichten