Veelgestelde vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

 

Wat is de opdracht aan Veiligheidsregio Zuid-Limburg?

Op 3 maart 2022 hebben alle veiligheidsregio’s van het kabinet de opdracht gekregen om binnen twee weken 1.000 opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet ook alvast voorbereidingen treffen om daarna nog eens 1.000 Oekraïense vluchtelingen op te kunnen vangen. Het gaat daarbij om het realiseren van locaties, het inrichten van locaties en de daadwerkelijke exploitatie.

Haalt de veiligheidsregio het aantal opvangplekken waar het Rijk om gevraagd heeft?

Het eerste deel van de opdracht is behaald. Beide Limburgse veiligheidsregio’s hebben samen met onze 31 gemeenten (16 in Zuid-Limburg en 15 in Limburg-Noord) meer dan 2.000 opvangplekken gerealiseerd. Voor dit deel van de opdracht konden we vaak gebruikmaken van gebouwen en faciliteiten die per direct beschikbaar waren voor opvang, bijvoorbeeld omdat de gebouwen al de benodigde voorzieningen hiervoor hadden, zoals toiletten en douches. Nu werken we hard aan het tweede deel van de opdracht. We hopen gebruik te kunnen maken van gebouwen en faciliteiten die eerder nog niet beschikbaar waren voor opvang, omdat ze bijvoorbeeld nog niet uitgerust waren met de genoemde sanitaire voorzieningen. 

Wat als er nog meer opvangplekken nodig zijn?

Dan ontstaat er een nieuwe situatie. We bekijken op dat moment opnieuw wat we kunnen doen en welke rol wij daarin vervullen.

Hoe lang worden vluchtelingen in onze regio opgevangen?

Dat is op dit moment nog onduidelijk. De lengte van de opvang is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Op welke locatie worden vluchtelingen opgevangen in onze regio?

Oekraïense vluchtelingen zonder verblijfadres, die in Limburg aankomen, worden vanaf 1 oktober opgevangen in de doorstroomlocatie in de oude basisschool in Swolgen (gemeente Horst aan de Maas, Noord Limburg). Hier is plaats voor 150 vluchtelingen om enkele nachten door te brengen in afwachting van een noodopvangplek voor langere tijd. 

Wanneer kunnen vluchtelingen doorstromen naar meer langdurige opvang?

Voor beide Limburgse veiligheidsregio’s ligt de prioriteit bij locaties waar Oekraïense vluchtelingen op een goede en humane manier voor langere tijd kunnen verblijven; met goede voorzieningen die ook de ruimte bieden om even rustig op adem te kunnen komen. Bij de intake wordt daarom gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Zo wordt er bijvoorbeeld geprobeerd families zo dicht mogelijk bij elkaar te houden. Hierdoor wordt direct de best mogelijke plek voor langere tijd bekeken om zo extra reisbewegingen en onrust voor de vluchtelingen te voorkomen.

Komt er ook een opvanglocatie bij mij in de buurt?

Het is mogelijk dat vluchtelingen bij u in de buurt worden opgevangen. Als dit het geval is, wordt u hier door uw gemeente over geïnformeerd.

Zorgen jullie voor een evenredige spreiding van vluchtelingen over de gemeenten?

In beide Limburgse veiligheidsregio’s staat één ding voorop: het zorgen voor een veilig thuis voor mensen die uit een verschrikkelijke situatie komen. Gelijke spreiding van opvangplekken over de gemeenten binnen een veiligheidsregio is dan ook geen doel of onderdeel van deze opdracht. In beide veiligheidsregio’s hebben de samenwerkende gemeenten het gezamenlijke doel om uiteindelijk tweeduizend opvangplekken te realiseren. Dat betekent in praktijk dat de ene gemeente meer opvangplekken levert dan de andere.

Ik heb Oekraïense vluchtelingen in huis, maar ze kunnen hier niet langer blijven. Waar kunnen ze terecht?

Zij kunnen zich melden bij de regionale ‘doorstroomlocatie’. Dit is een plek waar ze enkele nachten kunnen blijven totdat er een opvangplek voor hen gevonden is. Als de vluchtelingen de nieuwe plek kunnen afwachten op de huidige verblijfplaats, heeft dit de voorkeur.

Ik heb bedden of andere middelen voor opvanglocaties. Waar kan ik die aanbieden?

We vragen u vriendelijk om contact op te nemen met uw gemeente of het Rode Kruis. Beide organisaties houden zich specifiek bezig met het inrichten van opvanglocaties. Zij kunnen aangeven of ze van het aanbod gebruik willen maken.

Ik heb (tips voor) een geschikte opvanglocatie. Bij wie moet ik zijn?

Fijn dat u ons wilt helpen. Als veiligheidsregio hebben we, samen met gemeenten, de opdracht gekregen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De verdeling van onze opdracht is zo dat gemeenten zorgen voor (het aanleveren en beoordelen van) de opvangplekken en de veiligheidsregio voor de regionale coördinatie. Neem daarom contact op met de gemeente waarin uw opvanglocatie zich bevindt. De gemeente kan de locatie beoordelen en ook aangeven welke voorwaarden er verbonden zijn aan een opvanglocatie.