Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Zuid-Limburg opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over een van bovenstaande thema’s? Bekijk dan regelmatig deze pagina.

Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19

Noodverordeningen COVID-19

Ontheffingen noodverordeningen COVID-19

Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram Ontheffing Memorial Day.pdf 18-05-2020 pdf 478,64 KB
PDF bestands pictogram Ontheffing Chemelot.pdf 12-06-2020 pdf 446,95 KB

Aanwijzingsbesluiten COVID-19

Regelingen/beleidsplannen/documenten

Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram Inkoopbeleid VRZL (2017).pdf 26-03-2019 pdf 1.975,41 KB
PDF bestands pictogram Provinciaal Risicoprofiel Limburg VRZL-VRLN (2019).pdf 12-06-2019 pdf 1.316,73 KB
PDF bestands pictogram Gemeenschappelijke regeling VRZL.pdf 21-10-2020 pdf 222,60 KB
PDF bestands pictogram Meerjarenbeleidsplan VRZL (2020-2023).pdf 07-12-2020 pdf 2.238,78 KB
PDF bestands pictogram Jaardocument (2019) Meld- en Coördinatiecentrum (MCC).pdf 11-11-2020 pdf 325,83 KB
PDF bestands pictogram Jaarstukken (2019) VRZL.pdf 11-11-2020 pdf 945,75 KB
PDF bestands pictogram Crisisplan (2020-2023) VRZL.pdf 18-11-2020 pdf 774,25 KB
PDF bestands pictogram Inkoopvoorwaarden VRZL (2021).pdf 27-05-2021 pdf 69,10 KB
PDF bestands pictogram Begroting Meld- en Coördinatiecentrum - MCC (2022).pdf 26-07-2021 pdf 475,68 KB
PDF bestands pictogram Begroting VRZL (2022).pdf 26-07-2021 pdf 1.703,15 KB

Rampbestrijdingsplannen

Voor enkele risico’s binnen onze regio stellen we als veiligheidsregio – in samenspraak met onze partners - een rampbestrijdingsplan op. Het maken van rampbestrijdingsplannen is in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) verplicht gesteld voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (1999) en voor vliegvelden.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent rampbestrijdingsplannen voor Chemelot, de Maas, Maastricht Aachen Airport en de AWACS-basis in het Duitse Geilenkirchen. Het rampbestrijdingsplan beschrijft de samenwerking van de hulpdiensten en andere betrokken organisaties bij de aanpak van een incident. De vier genoemde rampbestrijdingsplannen zijn in te zien via onderstaande links.

Onder verwijzing naar artikel 10, lid 1 onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur zijn kaarten en persoonsgegevens niet weergegeven.

Thumbnail Titel Extensie Grootte
PDF bestands pictogram RBP Chemelot.pdf pdf 15.914,64 KB
PDF bestands pictogram RBP MAA Zuid-Limburg.pdf pdf 1.989,60 KB
PDF bestands pictogram RBP Hoogwater Maas.pdf pdf 726,31 KB
PDF bestands pictogram RBP AWACS.pdf pdf 1.028,44 KB

Agenda vergaderingen algemeen bestuur

Bij elke vergadering van ons algemeen bestuur publiceren we hieronder de agenda. De onderliggende stukken liggen ter inzage bij het veiligheidsbureau van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

De volgende vergaderingen van het algemeen bestuur vinden plaats op:

  • 24 september 2021

  • 3 december 2021

Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram 5 april 2019.pdf 27-03-2019 pdf 38,67 KB
PDF bestands pictogram 1 maart 2019.pdf 27-03-2019 pdf 77,68 KB
PDF bestands pictogram 7 december 2018.pdf 27-03-2019 pdf 153,57 KB
PDF bestands pictogram 15 juni 2018.pdf 27-03-2019 pdf 146,24 KB
PDF bestands pictogram 6 april 2018.pdf 27-03-2019 pdf 91,96 KB
PDF bestands pictogram 7 juni 2019.pdf 12-06-2019 pdf 26,21 KB
PDF bestands pictogram 11 oktober 2019.pdf 02-10-2019 pdf 30,49 KB
PDF bestands pictogram 6 december 2019.pdf 03-12-2019 pdf 91,75 KB
PDF bestands pictogram 6 april 2020.pdf 22-10-2020 pdf 125,31 KB
PDF bestands pictogram 9 oktober 2020.pdf 22-10-2020 pdf 91,16 KB

Focus

De Focus is het informatiemagazine van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. In dit magazine vertellen medewerkers over hun werkzaamheden, kun je achtergrondverhalen lezen en worden er incidenten uitgelicht. De verschillende edities vind je hieronder.

Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram 2015 - editie april.pdf 18-03-2021 pdf 1.148,77 KB
PDF bestands pictogram 2015 - editie juli.pdf 18-03-2021 pdf 1.073,80 KB
PDF bestands pictogram 2015 - editie september.pdf 18-03-2021 pdf 704,22 KB
PDF bestands pictogram 2016 - editie april.pdf 18-03-2021 pdf 939,63 KB
PDF bestands pictogram 2016 - editie december.pdf 18-03-2021 pdf 1.026,37 KB
PDF bestands pictogram 2016 - editie juli.pdf 18-03-2021 pdf 865,70 KB
PDF bestands pictogram 2016 - editie maart.pdf 18-03-2021 pdf 599,49 KB
PDF bestands pictogram 2016 - editie oktober.pdf 18-03-2021 pdf 789,17 KB
PDF bestands pictogram 2017 - editie juli.pdf 18-03-2021 pdf 723,25 KB
PDF bestands pictogram 2017 - editie maart.pdf 18-03-2021 pdf 650,99 KB