Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Zuid-Limburg opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over een van bovenstaande thema’s? Bekijk dan regelmatig deze pagina.

Agenda vergaderingen algemeen bestuur

Bij elke vergadering van ons algemeen bestuur publiceren we hieronder de agenda. De onderliggende stukken liggen ter inzage bij het veiligheidsbureau van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

De volgende vergaderingen van het algemeen bestuur vinden plaats op:

  • 2 december 2022
  • 14 april 2023
  • 9 juni 2023
  • 7 juli 2023
  • 13 oktober 2023
  • 1 december 2023​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram 9 oktober 2020.pdf 22-10-2020 pdf 91,16 KB
PDF bestands pictogram 9 juli 2021.pdf 29-06-2021 pdf 354,61 KB
PDF bestands pictogram 8 juli 2022.pdf 05-07-2022 pdf 38,18 KB
PDF bestands pictogram 8 april 2022.pdf 31-03-2022 pdf 339,33 KB
PDF bestands pictogram 7 juni 2019.pdf 12-06-2019 pdf 26,21 KB
PDF bestands pictogram 7 december 2018.pdf 27-03-2019 pdf 153,57 KB
PDF bestands pictogram 6 december 2019.pdf 03-12-2019 pdf 91,75 KB
PDF bestands pictogram 6 april 2020.pdf 22-10-2020 pdf 125,31 KB
PDF bestands pictogram 6 april 2018.pdf 27-03-2019 pdf 91,96 KB
PDF bestands pictogram 5 juni 2020.pdf 22-10-2020 pdf 60,46 KB

Rampbestrijdingsplannen

Voor enkele risico’s binnen onze regio stellen we als veiligheidsregio – in samenspraak met onze partners - een rampbestrijdingsplan op. Het maken van rampbestrijdingsplannen is in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) verplicht gesteld voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (1999) en voor vliegvelden.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent rampbestrijdingsplannen voor Chemelot, de Maas, Maastricht Aachen Airport en de AWACS-basis in het Duitse Geilenkirchen. Het rampbestrijdingsplan beschrijft de samenwerking van de hulpdiensten en andere betrokken organisaties bij de aanpak van een incident. De vier genoemde rampbestrijdingsplannen zijn in te zien via onderstaande links.

Onder verwijzing naar artikel 10, lid 1 onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur zijn kaarten en persoonsgegevens niet weergegeven.

Thumbnail Titel Extensie Grootte
PDF bestands pictogram RBP Maastricht Aachen Airport 2022 (voorlopig).pdf pdf 1.218,76 KB
PDF bestands pictogram RBP MAA Zuid-Limburg.pdf pdf 1.989,60 KB
PDF bestands pictogram RBP Hoogwater Maas.pdf pdf 726,31 KB
PDF bestands pictogram RBP Hoogwater Limburg 2022-2025 (voorlopig).pdf pdf 2.254,37 KB
PDF bestands pictogram RBP Chemelot.pdf pdf 15.914,64 KB
PDF bestands pictogram RBP Chemelot 2022 (voorlopig).pdf pdf 502,20 KB
PDF bestands pictogram RBP AWACS.pdf pdf 1.028,44 KB

Regelingen/beleidsplannen/documenten

Bekendmakingen en submandaten

Noodverordeningen Hoogwaterramp juli 2021

Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram Noodverordening gemeente Stein.pdf 15-07-2021 pdf 87,69 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening gemeente Sittard-Geleen.pdf 15-07-2021 pdf 85,66 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening gemeente Meerssen.pdf 15-07-2021 pdf 85,47 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening gemeente Maastricht.pdf 15-07-2021 pdf 86,83 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening gemeente Gulpen-Wittem.pdf 15-07-2021 pdf 65,51 KB
PDF bestands pictogram Noodverordening gemeente Eijsden-Margraten.pdf 15-07-2021 pdf 87,59 KB

Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19

Noodverordeningen COVID-19

Aanwijzingsbesluiten COVID-19

Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram Ontheffing Memorial Day.pdf 18-05-2020 pdf 478,64 KB
PDF bestands pictogram Ontheffing Chemelot.pdf 12-06-2020 pdf 446,95 KB

Ontheffingen noodverordeningen COVID-19

Focus

De Focus is het informatiemagazine van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. In dit magazine vertellen medewerkers over hun werkzaamheden, kun je achtergrondverhalen lezen en worden er incidenten uitgelicht. De verschillende edities vind je hieronder.

Thumbnail Titel Verzend Datum Extensie Grootte
PDF bestands pictogram 2021 - editie oktober.pdf 05-10-2021 pdf 2.593,04 KB
PDF bestands pictogram 2021 - editie maart.pdf 16-04-2021 pdf 1.593,74 KB
PDF bestands pictogram 2020 - editie september.pdf 18-03-2021 pdf 2.213,51 KB
PDF bestands pictogram 2020 - editie december.pdf 18-03-2021 pdf 1.238,02 KB
PDF bestands pictogram 2020 - editie april.pdf 18-03-2021 pdf 1.085,78 KB
PDF bestands pictogram 2019 - editie juli.pdf 18-03-2021 pdf 1.164,08 KB
PDF bestands pictogram 2019 - editie december.pdf 18-03-2021 pdf 1.723,45 KB
PDF bestands pictogram 2019 - editie april.pdf 18-03-2021 pdf 1.632,11 KB
PDF bestands pictogram 2018 - editie juni.pdf 18-03-2021 pdf 591,54 KB
PDF bestands pictogram 2018 - editie februari.pdf 18-03-2021 pdf 772,41 KB