Directiewissel bij Veiligheidsregio Zuid-Limburg

08 juli 2022 - 14:24
ActueelAlgemeen

Na vier jaar directeurschap bij Veiligheidsregio Zuid-Limburg draagt Frank Klaassen vandaag officieel het stokje over aan Léon Houben. Léon is door het bestuur benoemd tot directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg, naast zijn rol als Commandant Brandweer. Met de ingang van vandaag wordt Petro Winkens plaatsvervangend directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Manager Bedrijfsvoering. Zijn huidige rol als Manager Crisisbeheersing & Rampenbestrijding, blijft hij vervullen. Het bestuur kijkt uit naar de gecontinueerde samenwerking met beide heren en heeft vertrouwen in de verdere ontwikkeling van de organisatie die mede onder hun leiding, al in gang is gezet.

De afgelopen jaren vormde Frank Klaassen met collega’s Léon Houben en Petro Winkens een driekoppige directie. Onder hun leiding is een solide basis gelegd. Er ligt een heldere visie op de nieuwe organisatie en een stappenplan voor verandering in de komende jaren. Breed in de organisatie is er nieuwe energie en nieuw perspectief. Frank Klaassen, sinds januari 2018 directievoorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL), kondigde begin dit jaar zijn vertrek aan bij het bestuur. Klaassen: “Nu de bestuurlijke opdracht is afgerond en we als organisatie in een stabielere fase terecht zijn gekomen, past daar ook een nieuwe directiestructuur bij. Met het beëindigen van mijn taak bij de veiligheidsregio, kan ik mijn aandacht volledig richten op een aantal belangrijke dossiers binnen de GGD Zuid Limburg, waar ik nog steeds de functie van directievoorzitter blijf uitoefenen.”

Terug naar de essentie
Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, is Frank Klaassen zeer erkentelijk voor zijn toewijding en inzet. Annemarie Penn-te Strake, voorzitter VRZL: “We hebben hem leren kennen als een deskundige en gedreven directeur en bovendien een prettig mens. Hij bewaarde steeds de rust die nodig was om goede besluiten te nemen en bracht zaken terug tot de essentie. Noemenswaardig is bovendien de periode vanaf 26 februari 2020, de start van de Covid crisis in Zuid-Limburg. In deze periode heeft de heer Klaassen met zijn dubbelfunctie twee organisaties geleid die in deze crisis beiden een belangrijke rol hebben gespeeld”.

De heer Klaassen zal nu volledig terugkeren in dienst van GGD Zuid Limburg en het bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg wenst hem daarbij alle goeds.

JT Frank Klaassen draagt stokje over aan Léon Houben 5643_a.jpg
vlnr: Frank Klaassen, Annemarie Penn- te Strake, Léon Houben, Petro Winkens

 JT Frank Klaassen draagt stokje over aan Léon Houben 5662_a.jpg
vlnr: Frank Klaassen, Annemarie Penn- te Strake, Petro Winkens, Léon Houben

Foto header: Annemarie Penn- te Strake en Frank Klaassen


  • Deel deze pagina: