E-learning Maastricht-Aachen Airport

10 mei 2019 - 12:50
AlgemeenOefening

In de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Limburg op vrijdag 5 april werd de herziene versie van het rampbestrijdingsplan Maastricht-Aachen Airport vastgesteld. Doel van het plan is het ordenen van taken, bevoegdheden en deelplannen van de verschillende functionarissen en de crisisorganisatie bij de bestrijding van een incident rondom Maastricht Aachen-Airport. Het hele jaar door wordt ervoor gezorgd dat, in lijn met dit plan, alle functionarissen en de gehele crisisorganisatie zijn voorbereid.

Eerste e-learning over Maastricht-Aachen Aiport

Het opleiden en trainen van alle functionarissen die een rol hebben in de crisisorganisatie is onderdeel van de voorbereiding. Burgemeester Christine van Basten-Boddin en burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz kunnen, in geval van een groot incident betreffende Maastricht-Aachen Airport, opperbevelhebber zijn. Middels het openen van de eerste multidisciplinaire e-learningmodule voor calamiteitencoördinatoren (CaCo’s) en CoPI-functionarissen gaven zij het officiële startsein voor de uitrol van de module die ingaat op alle aspecten van het rampbestrijdingsplan Maastricht-Aachen Airport.

Overige e-learnings

Vanaf volgende week zullen ook de andere crisisfunctionarissen gefaseerd toegang krijgen. Een e-learning is een goed middel om iedereen in de gelegenheid te stellen om zich op een zelf gekozen moment te verdiepen in de kennis en kunde die nodig is voor de rampbestrijding. Ook voor andere rampbestrijdingsplannen en thema’s worden op dit moment, veelal in samenwerking met Veiligheidsregio Limburg-Noord, e-learnings ontwikkeld. Deze verschillende modules zijn multidisciplinair en dus voor de hele crisisorganisatie van belang.

Burgemeester Christine van Basten-Boddin en burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz zijn nauw betrokken bij de voorbereiding op crisisbeheersing en rampenbestrijding en zijn beide enthousiast over de eerste e-learning. Allebei geven ze aan de e-learning een fijn middel te vinden om in vakbekwaamheid te investeren.


  • Deel deze pagina: