Rampbestrijdingsplannen vastgesteld voor Chemelot en Maastricht-Aachen Airport

12 december 2022 - 10:38
ActueelAlgemeen

Veiligheidsregio Zuid-Limburg is er om de regio zo veilig mogelijk te maken en houden. Voor een aantal veiligheidsrisico’s stelt ze zogenoemde rampbestrijdingsplannen (RBP) op, waarin (samen)werkafspraken staan tussen de hulpdiensten. Tijdens een incident moet immers direct duidelijk zijn wat hulpdiensten allemaal moeten doen om mensen en dieren in veiligheid te brengen.

Zienswijzen

De wet schrijft voor dat het RBP Chemelot in ieder geval één keer per drie jaar wordt geüpdatet. Voor het RBP Maastricht Aachen Airport (MAA) geldt een termijn van eens per vier jaar. Als de situatie daarom vraagt, worden de plannen al eerder aangescherpt. Zoals gebruikelijk hebben de herziene rampbestrijdingsplannen de afgelopen periode ter inzage gelegen voor de inwoners. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

Uitleg rampbestrijdingsplan

Een rampbestrijdingsplan richt zich specifiek op één risicothema en dus niet op alle mogelijke rampen en crises die de regio kan treffen. Er staat nauwkeurig beschreven wie, wanneer, welke stappen neemt of mág nemen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een ongeval op het Chemelot-terrein, dat impact heeft op de omgeving. Hoe werken Chemelot en de hulpdiensten dan met elkaar samen? En wiens verantwoordelijkheid is het om inwoners rondom het Chemelot-terrein van informatie te voorzien?

Ook in geval van een ongeluk met een vliegtuig op MAA moeten de hulpdiensten snel kunnen handelen. Aan de hand van de afspraken in het RBP weten de hulpverleners bijvoorbeeld hoe ze het snelst op het vliegveldterrein kunnen komen om de inzittenden te redden en bij wie bijvoorbeeld informatie kan worden ingewonnen over de lading. Ook wordt aandacht besteed aan de zogenoemde ‘nafase’ en welke partners daarbij betrokken zijn. Door voorafgaand aan een incident al zoveel mogelijk belangrijke afspraken te maken is voor iedereen nú al duidelijk wat er tíjdens een incident van hem of haar wordt verwacht.

Hier vind je het Rampbestrijdingsplan Chemelot 2022 Hier vind je het Rampbestrijdingsplan Maastricht Aachen Airport 2023
  • Deel deze pagina: