Watersnood in Limburg

21 juli 2021 - 11:36
Actueel

In juli werd Limburg geteisterd door extreem hoogwater. Veel regen zorgde voor hoge waterstanden in de Maas, zijrivieren en beken in Limburg met extreme wateroverlast als gevolg. De gebieden rond de Geul en Gulp in Zuid-Limburg, met name Valkenburg en Meerssen, werden het zwaarst getroffen. De schade aan de infrastructuur is aanzienlijk. Mensen moesten tijdelijk hun huis verlaten vanwege het water, ook in de gebieden dichtbij de Maas.

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Het kabinet heeft overstroomd Limburg tot rampgebied uitgeroepen. Daarbij is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard. Zodra duidelijk is wat dit betekent voor de schade die niet wordt vergoed door uw verzekeraar, zal de gemeente u via de gemeentelijke kanalen informeren.

Informatie over schadeafhandeling

De verschillende verzekeringsmaatschappijen vermelden op hun websites hoe klanten waterschades aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen kunnen doorgeven. Ook is Stichting Salvage namens verzekeraars aanwezig in het getroffen gebied om hulp te bieden.

Leg alles goed vast 

Het is belangrijk dat getroffenen contact opnemen met hun verzekeraar of adviseur om te horen hoe zij het beste de schade kunnen melden. Maar ook op welke manieren zij de schade kunnen vastleggen en of er bijvoorbeeld instructies zijn bij het opruimen.

Tips en adviezen

  • Neem altijd eerst contact op met uw verzekeraar of adviseur om de schade te melden.
  • Maak video's en foto's van uw auto of de situatie in en rondom het huis.
  • Zorg dat u bereikbaar bent voor uw verzekeraar of adviseur, ook op uw tijdelijke adres.
  • Pas op voor zogenaamde experts of bemiddelaars waar u niet zelf om heeft gevraagd en die ook niet door de verzekeraar zijn gestuurd. Vraag altijd voor welk bedrijf ze werken en zet nooit zomaar een handtekening.
  • Begin pas met opruimen als de situatie veilig is. Raadpleeg daarvoor eerst de website van uw gemeente. 
  • Verzamel eventueel facturen van belangrijke, grote aankopen die beschadigd zijn.
  • Bekijk voor meer advies de folder van Stichting Salvage (PDF, 349.7 kB).  

Wilt u uw verhaal kwijt over de watersnoodramp? Heeft u een luisterend oor nodig?

Bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies? Neem dan contact op met slachtofferhulp via telefoonnummer 0900-0101. Geef aan dat u contact opneemt naar aanleiding van de watersnoodramp. Voor alle overige vragen, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Hulp en ondersteuning aanbieden? 

Wilt u uw diensten aanbieden als vrijwilliger om bijvoorbeeld te helpen opruimen? Wilt u spullen doneren? Neem contact op met de betreffende gemeente.


  • Deel deze pagina: