Overstroming

In juli 2021 werd onze veiligheidsregio geteisterd door extreem hoogwater. Hevige regen zorgde voor hoge waterstanden in de Maas, zijrivieren en beken met extreme wateroverlast als gevolg. Veel inwoners van Zuid-Limburg werden zelf getroffen door de overstromingen of kennen wel iemand die het heeft meegemaakt. De kans op extreem weer zoals zware neerslag is de laatste jaren toegenomen, met mogelijke overstromingen tot gevolg. Weet jij wat je moet doen als het water stijgt?

Hoe groot is de kans op een overstroming? En waar vind ik informatie daarover?

Na de overstromingen in 1993 en 1995 zijn er veel veiligheidsmaatregelen getroffen om de kans op overstroming van de Maas te verkleinen. Zo is de Maas over een lengte van 43 kilometer tussen Itteren en Echt-Susteren verbreed en uitgediept. Hierdoor is onze beveiliging tegen het water verbeterd. Tegelijkertijd is door een toename van extreem weer, zoals hevige regenval, de kans op wateroverlast of een overstroming niet uitgesloten.

Wil je weten hoe je je het beste hierop kunt voorbereiden en wat je wel of juist niet moet doen in zo’n situatie? Kijk dan eens op www.wachtnietopwater.nl. Daar staan tips over de maatregelen die je kunt nemen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.
Je kunt ook checken of jouw (woon)omgeving kan overstromen? Voer daarvoor je postcode in op www.overstroomik.nl. Daar lees je ook wat je kunt doen: evacueren of schuilen op een droge plek in huis of in de buurt.

Wat doet Veiligheidsregio Zuid-Limburg bij een overstroming?

Samen met onze partners, zoals Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg bereiden wij ons voor op een mogelijke overstroming. Dit doen we door vooraf plannen op te stellen en deze regelmatig te beoefenen.

Eén van de belangrijkste plannen is het rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas. In dit plan staat uitgebreid beschreven welke waterstanden aanleiding geven tot welke acties vanuit de hulpdiensten, gemeenten en partners.  

Bij een (mogelijke) overstroming zorgt Veiligheidsregio Zuid-Limburg ervoor dat je precies weet wat je kunt doen. Ook dat doen we samen met gemeenten en relevante partners.

Er is een aantal maatregelen die je vooraf kan nemen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een overstroming:

 • Maak een lijst van zaken die belangrijk zijn om in veiligheid te brengen of mee te nemen;
 • Weet hoe je gas, water en elektriciteit afsluit;
 • Zorg dat je een noodpakket in huis hebt, inclusief een radio op batterijen;
 • Kijk op overstroomik.nl voor meer tips over een goede voorbereiding.

Kijk ook om naar familie, vrienden of buren die zich minder goed kunnen redden. Heb je zelf een beperking of ben je hulpbehoevend? Vraag of familie, vrienden of buren je willen helpen als een overstroming dreigt.

Meestal zijn er bij een (dreigende) overstroming twee mogelijkheden:

 • je blijft; of
 • je gaat weg.

Hierover zal je door de veiligheidsregio (via deze website), je gemeente of de hulpverleners ter plaatse geadviseerd worden. Volg deze adviezen op en luister naar calamiteitenzender L1 Radio.

Hieronder lees je wat je in beide gevallen kan doen. 

Als je het huis moet verlaten is er een aantal belangrijke stappen die je kunt doorlopen:

 • Sluit gas en elektriciteit af;
 • Neem alleen hoognodige dingen mee: medicijnen, eten en drinken, contant geld, huisdieren en belangrijke papieren;
 • Laat familie, vrienden of buren weten waar je naartoe gaat;
 • Als je tijd hebt, breng dan waardevolle spullen naar een hogere etage;
 • Controleer of je buren weten dat ze moeten evacueren;
 • Help buren, familie of vrienden die je hulp nodig hebben.
 • Laat je auto staan en trek de handrem aan. Door het water rijden kan gevaar veroorzaken voor jezelf en de mensen om je heen.

Als je je huis niet kunt of wilt verlaten is er ook een aantal belangrijke stappen die je kunt doorlopen:

 • Sluit gas en elektriciteit af;
 • Ga naar een hogere etage;
 • Neem een noodvoorraad, radio (op batterijen of opwindbaar) en mobiele telefoon mee;
 • Als je tijd hebt, breng dan waardevolle spullen naar een hogere etage.