Alternatieve tekst

Euregionale samenwerking is cruciaal

In een gebied als Zuid-Limburg – voor 98% ingeklemd tussen buurlanden België en Duitsland - is Euregionale samenwerking van cruciaal belang. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is daarom initiatiefnemer en één van de zeven partners van de internationale EMRIC-samenwerking. EMRIC (Euregio Maas-Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing) is een uniek samenwerkingsverband van overheidsdiensten in de Euregio Maas-Rijn die in hun gebied verantwoordelijk zijn voor de brandweerzorg, technische hulpverlening, spoedeisende zorg en rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De Euregio Maas-Rijn bestrijkt drie landen en is met ongeveer 3.9 miljoen inwoners een dichtbevolkt gebied. In de drie landen zijn de systemen en wetten zó verschillend dat voor grensoverschrijdende samenwerking veel geregeld en georganiseerd moet worden. Door de inspanningen van EMRIC vervagen de grenzen steeds meer. De Euregionale samenwerking vindt plaats aan de hand van een aantal hoofdthema’s, te weten: rampen en ongevallen, brandweer, gevaarlijke stoffen en ziektes en zorg.

Bij grote rampen en ongevallen helpen we elkaar

Het thema rampen en ongevallen richt zich op de samenwerking tussen Euregionale hulpdiensten ten tijde van een ramp of incident. Bij rampen of ongevallen zijn soms meer ambulances, ziekenhuisbedden en brandweerauto’s nodig dan in de eigen regio voorhanden zijn. Ook kan een buitenlands ziekenhuis dichterbij zijn dan een ziekenhuis in de regio van het incident. 

Brandweer die het snelst ter plekke kan zijn, levert de hulp

Stel: je woont dichtbij de grens en je huis staat in brand. Op zo’n moment wil je dat de brandweer zo snel mogelijk ter plekke is. De Euregionale samenwerking maakt dit mogelijk. Door de internationale samenwerking is het namelijk zo geregeld dat de brandweer die het snelst ter plekke kan zijn, ook de hulp levert. Of dat nou de Zuid-Limburgse, Belgische of Duitse brandweer is.

Gevaarlijke stoffen kennen geen landsgrenzen

Het thema gevaarlijke stoffen richt zich op de risico’s en gevaren omtrent gevaarlijke stoffen. In het geval van een incident (tijdens transport of bij een object met gevaarlijke stoffen) kunnen chemische stoffen of radioactieve deeltjes ook over de grens tot risico of gevaar leiden. Een van de belangrijkste maatregelen is het tijdig waarschuwen van inwoners. Meldkamers informeren elkaar en buitenlandse versterking kan te allen tijde worden aangevraagd.

Wat kan ik doen als een gevaarlijke stof vrijkomt?

Ook op het gebied van ziektes en zorg werkt EMRIC samen

Ook op het gebied van acute medische hulpverlening en infectieziektenbestrijding wordt binnen de Euregio Maas-Rijn volop samengewerkt. Dat is van groot belang; infectieziekten kunnen in de grensregio al snel internationale gevolgen hebben. En wanneer acute zorg nodig is, kan het zijn dat een buitenlandse ambulance de benodigde zorg sneller kan leveren, of een buitenlands ziekenhuis toch dichterbij is.

Bovendien zijn er binnen de EMRIC-samenwerking afspraken gemaakt over de verdeling van gewonden ten tijde van grootschalige incidenten. Op basis van de capaciteit van de ziekenhuizen en de specifieke zorgvraag van de patiënt (en het daarvoor benodigde specialisme) worden patiënten over de verschillende ziekenhuizen verdeeld.

Meer weten over Euregionale samenwerking tussen hulpverlenende diensten? Kijk dan eens op de site van EMRIC.