Provinciaal Risicoprofiel

Het Provinciaal Risicoprofiel Limburg is een belangrijk document dat inzicht geeft in de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van inwoners in de provincie Limburg. Dit profiel wordt elke vier jaar opgesteld door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Experts van verschillende instanties, zoals gemeenten, Politie, Brandweer, nutsbedrijven, Waterschap, RIVM, spoorwegmaatschappijen, Defensie en Rijkswaterstaat, zijn betrokken bij het ontwikkelen van dit profiel.

Wat is een Provinciaal Risicoprofiel ? 

In het Provinciaal Risicoprofiel worden mogelijke grote incidenten beschreven, zoals natuurrampen, industriële ongevallen, epidemieën en andere noodsituaties. Per risico wordt aangegeven hoe groot de kans is dat het zich voordoet en wat de mogelijke gevolgen zijn als het misgaat. Het dient vervolgens als input voor het  Beleidsplan van de Veiligheidsregio en als risicokader voor hulpdiensten om bij rampen of crises effectief samen te werken en de situatie te beheersen.

Publieksversie

Van het provinciaal risicopriofiel is er ook een publieksversie gemaakt, zodat inwoners van Limburg inzicht krijgen in de risico’s in hun omgeving. Als je benieuwd bent naar de risico’s in jouw regio, kun je het Provinciaal Risicoprofiel Limburg downloaden. Bovendien is er een kort filmpje beschikbaar dat inhoudelijk ingaat op het Provinciaal Risicoprofiel. In dit filmpje worden de belangrijkste aspecten van het risicoprofiel toegelicht.

 

Hier vind je het Provinciaal Risicoprofiel